boer schiet foto’s vos
Acht lammeren verscheurd in wei aan huis
 
Voor Mario Lavrijsen is de maat vol nu zijn achtste lammetje door een vos verscheurd werd. In een wei aan huis heeft de Reuselse agrariër zo’n 250 ooien lopen. Afgelopen week trof hij de sporen van een verscheurd lammetje aan. Toen hij ook de dagen daarna schapen miste verschanste hij zich gisteren in een trailer die hij in de wei plaatste. Lavrijsen hoefde niet lang te wachten en terwijl reintje de vos zich tegoed deed aan de prooi die hij de vorige dag gedood had, schoot hij een aantal foto’s.
 
Voor Mario Lavrijsen zijn de schapen de hoofdmoot van zijn gemengde bedrijfje. Aan de Rouwenbocht, in het buitengebied van Reusel, bewoont hij de boerderij waar ooit zijn opa met de schapen de hei op ging. “Dat was een mooie tijd. Opa stond bekend als ‘Markus Gust’ en hij importeerde de eerste Texelaar in Reusel. Toen ik later zelf schapen ging houden voelde dat goed. Maar het jaar 2005 begon niet best voor boer Lavrijsen want doordat twee van zijn rammen net in het dekseizoen uitvielen werden een aantal ooien te laat bevrucht. “Normaal gesproken worden in februari de laatste lammeren geboren maar nu liep dat door tot begin juni. Vorige week ging ik kijken bij een ooi die gelamd had maar ik vond slechts één lammetje. Dat was opmerkelijk want het schaap was behoorlijk zwaar getekend geweest. Even verderop vond ik een tweede lammetje, althans wat er van over was. Toen ik verder ging zoeken vond ik nog meer restanten. Ik vond achter in de wei zelfs een restant van een van mijn eenden die aan huis had zitten broeden”
 
Lavrijsen zocht contact met faunakenner Wim van de Voort. De Reuselse dierenkenner, ooit in het nieuws als vanger van de Reuselse kangoeroe,  overzag de schade al snel en adviseerde Lavrijsen om op de loer te gaan liggen. “Nog diezelfde dag hebben we een trailer in de wei geplaatst waar ik met een fototoestel op de loer ging liggen”.
Lavrijsen hoefde niet lang te wachten want al een half uur later kwam reintje de vos tevoorschijn om zich tegoed te doen aan het restant van het lam dat de dag ervoor gedood was.
“Ik weet echt niet wat ik moet doen, zegt hij. Het is voor mij geen doen om alle 250 ooien met alle 375 lammeren binnen te halen met dit warme weer. “ Lavrijsen vermoedt dat de vos jongen heeft en heeft het dier inmiddels ook al van een afstand in de zon zien liggen. ” Dat voelt vreemd. Ik ben als natuurmens begaan met alles wat leeft. Maar de schapen zijn weerloos tegen deze rover”.