HUISARTS IN REUSEL

weekbladen 2000
Het was een ideaal om in de buurt waar hij opgroeide een huisartsenpraktijk te hebben. Hij wil een laagdrempelig arts zijn die zeker niet op een voetstuk geplaatst wil worden. Het is de 34 jarige Mark Rodrigues de Miranda ofwel dokter de Miranda zoals de kortere vermelding is voor de patiënten die naar de praktijk bellen. In een exclusief interview verteld Mark over zichzelf, over zijn komst naar Reusel maar ook over het contact dat hij op wil bouwen met zijn patiënten.
Opgegroeid in Best waar hij tot zijn 22-ste jaar woonde werd Maastricht de stad waar hij zijn opleiding in de geneeskunde volgde. In de 6 jarige opleiding aan de universiteit in die stad werd hij gevormd tot arts waarna hij in het Belgische Leuven de specialisatie tot huisarts volgde. De Reuselse patiënten die hem in de praktijk tegen komen, velen maakten reeds kennis met hem, treffen een veelzijdig arts met specialisaties op het gebied van consultatie arts en jeugdarts terwijl geriatrie en cardiologie tijdens zijn opleiding nog speciale aandacht kregen.
 In de praktijk, waar alle patiënten onder de zorg van de drie artsen vallen en waar de patiënten hun voorkeur uit kunnen spreken werken ook nog 2 assistentes. Doordat de vaste kracht met zwangerschapsverlof is, wordt haar taak tijdelijk overgenomen.In de huisartspraktijk is ook een apotheek ondergebracht maar of dit altijd zo blijft is twijfelachtig. De norm voor een plaats om een zelfstandige apotheek te hebben is 8000 inwoners en hier zit Reusel inmiddels aan. Omdat dr de Groot als zittend huisarts nog een vergunning had kon de apotheek altijd bij de praktijk blijven maar bij een volledige overname van de praktijk vervalt dit recht. Volgens dokter Mark staan de apotheekhouders te dringen om de vestiging van een apotheek en zijn vrouw Karin heeft inmiddels ontdekt dat in de nieuwe centrumuitbreiding een pand de voorbestemming ‘apotheek’ opgeplakt heeft gekregen hetgeen aantoont dat de gemeente hierin mee denkt. De nieuwe arts ziet zowel voor als nadelen voor een aparte apotheek. “Voordeel is dat er controle is op hetgeen een arts voorschrijft. Het nadeel is dat de controle ontbreekt of de patiënt een voorgeschreven middel ook werkelijk gaat halen”.Het overnemen van een huisartsenpraktijk was tot voor een aantal jaren terug een lucratieve zaak. De vertrekkende huisartsen beschouwden de overname als een manier om hun pensioen veilig te stellen en vroegen een geldbedrag voor het over te dragen patiënten bestand. Deze goodwill is inmiddels afgeschaft en hier is een fonds voor in de plaats gekomen dat het pensioen van de artsen regelt.
Mark doet er naast zijn werk als huisarts op dit moment ook het werk als consultatiebureau arts bij. “Het kwam toevallig zo uit dat de bureau arts in Reusel uitgevallen was en tot deze terug is neem ik dit waar” Het is duidelijk dat Reusel hierbij kan profiteren van het aanwezige specialisme bij deze arts die na zijn opleiding nog op diverse plaatsen wekte om ervaring op te doen. Zo werkte hij geruime tijd als bedrijfsarts in het Maastrichtse ziekenhuis, Was jeugdarts en arts op een consultatie bureau voor alcohol en drugs terwijl hij daarnaast op een ambulance ervaring opdeed en als waarnemend huisarts.
De familie Rodrigues de Miranda heeft haar eerste stappen gezet om in het Reuselse te integreren. Kleine Bart zit er al op de peuterklas “Ikke-ik” en Karin maakt haar praatje in de buurt als ze met haar dubbele wandelwagen loopt. “Het is voor de kinderen een fijne rustige omgeving om op te groeien” zegt arin over Reusel. “De drukte van de stad kun je altijd nog wel opzoeken”. Het jonge gezin houdt ervan om samen de fiets te pakken om de buurt te verkennen en Mark heeft vlak voor het interview er een rondje trimmen op zitten.
HW 2000