Miet Vivo vierde diamant met de KBO
 
April 2019
 
Als je in Hooge mierde vraagt naar Miet van de Voort (93) moet je lang zoeken, maar vraag je naar Miet Vivo, dan wordt je snel de weg gewezen. Miet is al vele jaren lid van de bond van ouderen, de lokale KBO en ze vierde samen met alle andere leden afgelopen week het 60-jarig bestaan. Miet is al zo lang lid van deze vereniging, dat ze zelf al niet meer precies weet hoe lang. Toch weet ze alles nog kritisch te volgen.
Miet, geboren als Meulenbroeks, kent het centrum van Hooge Mierde als haar broekzak. Wonende op de hoek van Kerkstraat en Corneliusstraat, zag ze het centrum in de loop der jaren veranderen. Toen ze Nol van de Voort leerde kennen, bracht die als haar echtgenoot ook een nieuwe achternaam, maar de naam waar ze nog meer mee bekend werd, had te maken met haar winkeltje: de vivo.
Achter de toonbank ontving ze heel Hooge Mierde en het nieuws van de dag werd er altijd gedeeld. De winkel was laagdrempelig, eigenlijk was vooral Miet laagdrempelig.
In haar jongere jaren was ze lid van de boerinnenbond, met daarin de rijdansclub. Toen er in Hooge Mierde een ouderenbond opgericht werd, was nog slechts 33 jaar, te jong om er lid van te worden. Toch duurde het niet erg lang dat ze zich aanmeldde.
Ze maakte het zilveren en later het gouden jubileum van de vereniging mee en dan nu het diamanten. Haar man Nol is ze al veertien jaar verloren, maar haar eigen zelfstandigheid heeft ze altijd weten te behouden. Ze woont nog zelfstandig langs het dorpswinkeltje, dat inmiddels wel in handen is van anderen, gelukkig voor haar wel een familielid.
Jubileum
Het zestig jarig jubileum van de vereniging kende een lange voorbereiding, de Mierdse ouderenbond wilde er alles aan doen om alle leden een mooie avond te bezorgen. De muziek van de vier Van den Bornes was mooi (B0-4) maar voor Miet was het hoogtepunt van de avond toch de sketches van Hanna en Drika.
“Jaren en jaren heb ik ze zelf gespeeld,”  legt ze uit. “Ik was Drika en Grad Hermans Hannah. En elk jaar bij het jaarlijkse feest namen we de actualiteit van Hooge Mierde op de korrel.”
Hannah en Drika, nu gespeeld door Mariet van Raak en Miet Meulenbroeks, vulden nu de stukken tussen de diverse optredens op, waarbij ze ook de actualiteit van Hooge Mierde niet onberoerd lieten.
Zij zagen diverse optredens, zoals dat van de brillenman. Maar naast de optredens werd er vooral ook veel gebuurt. Gebuurt over al die jaren dat de oudervereniging al mooie activiteiten organiseert. Ook Miet Vivo weet daarvan mee te praten. De ouderengym moet ze vanwege beperkte mobiliteit nu laten voor wat het is, maar als er een kaartmiddag is, is ze nog graag van de partij.
Miet weet daarlangs ook dat ze niet het oudste of langst aangesloten lid van de vereniging is, die eer komt Maria Rijken toe. Maar Miet is nog wel een van die krasse leden die alles bij houden en als ze er over wil vertellen? Dan gaat ze toch gewoon nog even naar haar oude buurtwinkeltje, waar ze nog steeds langs woont.