Richelhofjes veiliger

 Hilverbode november 2015

foto: de oudste inwoner van de buurt Miet willems onthuld samen met burgemeester Tuerlings het veiligheidsbord

Met het instellen van een buurtpreventieteam en een buurtapp hebben de bewoners van de Richelpad en Richelhofjes in Lage Mierde een stap naar meer veiligheid gezet. Miet Willems, de oudste inwoner van de wijk, onthulde afgelopen week onder het toeziend oog van wijkagent Ernst Melchers, het bord ‘buurtpreventie’ dat nu de ingang van de wijk markeert.

Vanuit de buurtvereniging namen Dirk Jansen en Mieke Klessens het voortouw voor het veiligheids initiatief.

Buurtbrigadier Melchers is ingenomen met het initiatief omdat hij het een belangrijke bijdrage vindt voor de veiligheid en de beleving daarvan. ‘We zien steeds meer buurten en straten de handen in een slaan,’ zegt hij. Verdachte situaties kunnen nu middels een app aan elkaar gemeld worden en er zijn vele ogen actief die mee rondkijken.’

In Tilburg wees eerder onderzoek al uit dat met het instellen van een buurtapp het aantal inbraken aantoonbaar omlaag kan gaan. ‘Het is goed dat mensen zelf initiatieven nemen om zaken aan te pakken,’ benadrukt de wijkagent.

Ook burgemeester Harrie Tuerlings, die getuige was van de start van de preventie in de Richelhofjes, vindt het een goed plan om meer ogen mee te laten kijken in de veiligheid.

“Helaas is er al te weinig blauw op straat. Dat neemt met dit initiatief natuurlijk niet toe, maar er komen wel meer ogen bij om zaken te signaleren. Nu kan iedereen nog makkelijker verdachte zaken doorgeven.”

Tuerlings liep eerder al een keer een avondwacht mee met een buurtpreventieteam in zijn gemeente en hij zag er zelf het belang van goede preventie. ‘Veel mensen zijn nog te onachtzaam. Deuren die niet afgesloten zijn en spullen die voor het grijpen liggen. Ook daar mogen we elkaar op attent maken. Uiteindelijk is voorkomen altijd nog beter dan genezen.’

Tegelijk met de buurtapp ging er ook een mailadres de lucht in, waar de inwoners zaken kunnen melden.

Lage Mierde kreeg met dit buurtinitiatief de vierde wijk met buurtpreventie. In de Richelhofjes is reeds 85% van de inwoners actief aangemeld en ook de laatste 15% gaan nog aansluiten, zo is de overtuiging van de initiatiefnemers.