Ondernemers buitengebied aan de ketting

Na hostie-gate nu landbouw-gate
 
ED februari 2010
Reusel-De Mierden – Het hele buitengebied van Reusel-De Mierden ligt op slot waardoor er voorlopig geen enkele bouwvergunning meer mag worden afgegeven. Het gaat daarbij niet alleen het LOG Hulsel-Bladel, zoals het CDA nog in een ultieme poging probeerde, maar om het hele buitengebied. Het besluit viel aan het einde van een marathonzitting van de Reuselse gemeenteraad. Die Raad ging er in haar laatste bijeenkomst van deze bestuursperiode nog eens goed voor zitten om de ontwikkelingen in de veehouderij een halt toe te roepen. Voor de PvdA was het vooraf al duidelijk, zij riepen al keihard ‘stop het LOG’.
 In de partij Samenwerking vonden ze een partner om met een initiatiefvoorstel te komen maar het leverde in eerste instantie veel stof op omdat de tekst rammelde. “We moeten wel onderbouwd te werk gaan,” zo waarschuwde burgemeester Tuerlings zijn raad. Op zijn initiatief werd er tijdens een schorsing gesleuteld aan het voorstel dat uiteindelijk door drie van de vier partijen werd gesteund. Enkel het CDA was tegen. “Vooral omdat we hiermee alle ondernemers treffen,” lichtte Ad Antonius het standpunt van zijn partij toe.
In het bewuste LOG liggen diverse plannen klaar voor een megabedrijf van drie hectare, één ondernemer heeft zelfs zeven plannen klaar liggen. De raad herkende in die ontwikkelingen geen draagvlak meer en zocht naar mogelijkheden om in te grijpen.
Wethouder Jan van de Sande (ruimtelijke ordening) deed een ultieme poging om de raad van het initiatiefvoorstel af te houden door te wijzen op de provinciale discussie die er al loopt. “Als de provincie in het overleg op 19 maart besluit om de plannen bij te stellen voldoet dat mogelijk ook,” zo suggereerde hij.
“Wij willen echter voorkomen dat er ook maar één plan doorontwikkeld waardoor het onomkeerbaar is,” sprak Corrie Heesters (PvdA). Op haar initiatief werd aan het voorstel toegevoegd dat alle bouwblokken in de verwevingsgebieden en de LOG’s maximaal 1,5 hectare groot mogen worden.
Het buitengebied van Reusel-De Mierden maakt op dit moment nog geen onderscheid tussen het LOG gebied en het overige buitengebied. Bij de herziening van het bestemmingsplan buitengebied zal het LOG wel een eigen bestemmingsplan gaan krijgen.
“Zo, deze eerste slag is binnen,” sprak het Hulselse raadslid Cor van der Heijden (partij Samenwerking) na afloop van zijn laatste raadsvergadering. “Deze grootschalige ontwikkelingen hebben we nooit gewild, zo kon het niet verder gaan.”
Het slot op het buitengebied gaat op 8 maart in omdat het besluit nog gepubliceerd moet worden, het geldt daarna voor één jaar.