Zoektocht naar nieuwe invulling Lindenhof

 April 2016

 

Lage Mierde – De Dorpsraad Lage Mierde zoekt samen met andere partijen naar een nieuwe invulling voor Lindenhof. Het voormalige zorgcentrum aan de Kloosterstraat kan dan een rol blijven vervullen in de huisvesting en in het dorpsleven. Om mee te denken over de toekomst van het gebouw worden er binnenkort vier inspiratiebijeenkomsten georganiseerd.

Het voormalig zorgcentrum Lindenhof staat sinds 10 maart leeg en het is een doemscenario dat dit leeg blijft. Cees Paridaans van de Dorpsraad daarover: “Er staan rond het Dorpsplein al diverse gebouwen leeg en te verpieteren, van de oude pastorie tot het sigarenfabriekje langs de kerk. Als daar Lindenhof bij zou komen, zou dat rampzalig zijn voor het dorpsbeeld. Daarnaast kan Lindenhof veel betekenen voor meerdere doelgroepen. Er zijn jongeren die voor het eerst zelfstandig aan wonen, maar die nog weinig middelen hebben. Maar het zouden ook ouderen kunnen zijn, of mensen die specifiek zorg nodig hebben en deze zelf in gaan kopen. Ook statushouders sluiten we niet uit. Stel dat je dit hier kunt realiseren, dan blijft er levendigheid in het centrum van het dorp.

Op het moment dat de laatste van de 36 bewoners de deur achter zich dicht trokken, was de Dorpsraad al bezig om een koers voor de toekomst uit te zetten. Er zijn werkgroepen geformeerd met inwoners van Lage Mierde, die alle lagen van de bevolking vertegenwoordigen.

Voor het gebouw, dat nu nog in eigendom is van RSZK, kijkt nu de gebouwencommissie Zorg mee hoe het eigendom overgaat naar een nieuwe partij. Bij een eventuele verkoop moet het pand eerst aan corporatie Wooninc aangeboden worden, omdat die daar al een aantal aanleunwoningen beheerd, daarom is Wooninc aangeschoven om de initiatieven van de Dorpsraad te volgen.

De inspiratiebijeenkomsten zijn ook om het draagvlak binnen Lage Mierde verder te vergoten en om ideeën op te halen. Daarom begint elke bijeenkomst met een rondleiding door het gebouw.

De inspiratiesessies worden in Lindenhof zelf georganiseerd, op de volgende momenten:

18 april 19.30 uur voor alle belangstellenden, ook voor mensen buiten Lage Mierde.

19 april 14.00 uur specifiek voor ouderen.

19 april 19.30 uur voor mensen met een beperking of mensen die daar de zorg voor hebben.

20 april 19.30 u specifiek voor jongeren.

Na de inspiratiesessies wil de Dorpsraad de ingebrachte ideeën verder uit gaan werken.