Dorpsraad verwacht Maria terug in Lage Mierde

maart 2016Het Mariabeeld dat eerder door de Reuselse pastoor van Roosmalen weggenomen werd uit de kapel van Lindenhof, was officieel in bruikleen bij de Dorpsraad Lage Mierde. Dit blijkt uit stukken die ingezien zijn. Dorpsraad voorzitter Cees Paridaans zocht de overeenkomst nog eens op die in 2013 gesloten werd met het toenmalige parochiebestuur. Daarin is te lezen dat de Dorpsraad Lage Mierde wordt benoemd als de tijdelijke eigenaar van het beeld. De Dorpsraad gaf het beheer daarna in handen van een Maria comité, bestaande uit drie inwoners van Lage Mierde.

Wim de Jong die in 2013 als vicevoorzitter van het Parochiebestuur de overeenkomst opstelde, weet nog hoe het proces in 2013 liep. “Al in het begin van dat jaar voorzagen we problemen rond het mooie Mariabeeld. Van Roosmalen wilde het als beeldbepalende figuur in de nieuwe groot Reuselse parochie, maar de Lage Mierdenaren wilden het graag in hun dorp houden. Als de kerk zou sluiten was er geen onderdak meer. Met de overeenkomst wilden we bereiken dat er een permanente plek kwam voor Maria in Lage Mierde. Nadat bleek dat de veldkapel bij vloeiend niet op te knappen was, kwam Lindenhof in beeld.

Cees Paridaans, voorzitter van de dorpsraad bevestigt dit verhaal en weet zich ook te herinneren dat het om nog meer spullen ging. “Met het bisdom was afgesproken om een lijst op te stellen welke spullen nog meer in Lage Mierde zouden blijven. Zo was er een oud uurwerk dat ooit lange tijd in de toren dienstdeed. Ook hier is een bedrag (3500 euro) onder het beheer van de Dorpsraad gesteld, om het mogelijk te maken dit in het lokale gezondheidscentrum te plaatsen. Zoals het er nu naar uitziet gaat het lukken om dat dit jaar nog te realiseren.

In een brief die Van Roosmalen in januari van dit jaar naar de Dorpsraad stuurde, vraagt hij de 5000 euro op die gereserveerd is voor de kapel, maar ook de 3500 voor het uurwerk. Paridaans daarover: Op een gegeven moment wordt het een kwestie van vertrouwen. Als de pastoor zegt: maak het geld maar over, dan bouw ik wel een kapel, dan vragen wij ons af of dat wel gebeurd. Daarnaast onderzoeken we nog of de kapel van Lindenhof wellicht de beste kapel voor Lage Mierde is. In dat geval hoeven we niets meer te bouwen, dan hoeft enkel Maria nog maar opgehaald te worden.”