Kerk Hooge Mierde in de verkoop                   

 ED juli 2015

 

De parochiekerk in Hooge Mierde zou in de toekomst in gebruik blijven bij de groot Reuselse Clemensparochie. Dat er op 29 augustus van dit jaar toch de knip op het gebouw aan de Torendreef gaat, kwam voor de gelovigen als een donderslag bij heldere hemel.Afgelopen weekend kregen de kerkgangers het nieuws over de sluiting vanaf de kansel te horen. De reacties waren wisselend, maar teleurstelling overheerste.

De kerk van Hooge Mierde is al eeuwenlang het middelpunt van het dorp en de dorpsgemeenschap. Hooge Mierde kende altijd al een roerige kerkgeschiedenis, mede door de twist tussen de abdijen van Averbode en Floreffe in de zestiende eeuw. Het zorgde er voor dat de parochie van Johannes Evangelist in 1520 een zelfstandige parochie werd. Tot aan die tijd was het samen met Lage Mierde onder één pastoor geplaatst. Van 1648 tot het jaar 1800 werden de katholieken ook nog eens uit de kerk verbannen door de Nederlandse overheid, die de voorrang gaf aan de protestanten. Met de oprukkende Napoleon kwam de beleving van het katholieke geloof weer terug in de officiële kerk en begon ook katholiek Hooge Mierde aan een glorieperiode die ruim twee eeuwen zou duren. Het kerkbezoek was hoog en de loyaliteit aan de verschillende pastoors groot. Parochianen waren weliswaar verplicht in het weekend een dienst bij te wonen en hun kinderen te laten dopen, de Hooge Mierdenaren stonden ook maar wat graag een stuk van hun geslachte varken af aan hun voorganger bij het altaar. Hooge Mierde werd daarnaast ook nog bedevaartsoord voor de Heilige Cornelius, patroon Heilige van de boeren en het hoornvee.

Het huidige kerkgebouw werd in 1923 gebouwd door pastoor Krijnen en nog in 2009 werden er op initiatief van de parochianen authentieke elementen terug gehaald in het gebouw. Er werd een zoektocht gestart om de oorspronkelijke preekstoel en communiebank terug te vinden en de deur van het gebouw stond vaker open om bezoekers een inkijkje te gunnen.Met de fusie van Hooge Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel op 1 januari 2014 veranderde er veel en begon de leegloop die nog steeds niet te stuiten is. Koren die al jaren hun inbreng leverden, kregen te horen dat ze niet op dezelfde voet verder konden gaan. Vrijwilligers die zich tientallen jaren ingezet hadden voor communie, vormsel en avondwake, werden van het ene op het andere moment van hun taken ontheven. Ook in afscheidsdiensten was een persoonlijke inbreng, zoals van eigen muziek, niet langer gewenst.Het zorgde er voor dat er aan de roerige kerkgeschiedenis van Hooge Mierde weer een nieuw hoofdstuk toegevoegd kon worden, zoals het er nu naar uitziet het laatste hoofdstuk.

Pastoor Karel van Roosmalen, die vanaf 1 januari 2014 in Hooge Mierde de scepter overnam van Wim wouters, wijst voor de kerksluiting naar het besluit van Bisschop Hurkmans. ‘Op zijn verzoek hebben we de financiële en pastorale resultaten van 2014 overlegd, waarna hij een besluit genomen heeft’, zegt hij.Hurkmans stuurde een brief naar Van Roosmalen, die de inhoud daarvan het afgelopen weekend met de aanwezigen in de vieringen deelde.Met name de terugloop van de sacramentsvieringen, zoals het doopsel, vormsel en ziekenzalving, zijn volgens van Roosmalen de oorzaak om nu toch te gaan sluiten. Ook de terugloop van het aantal uitvaarten die vanuit de kerk plaats vinden, zorgen voor het nieuwe standpunt dat leidt naar kerksluiting.Een van de voormalig vrijwilligers bij de afscheid vieringen, vindt het logisch dat er minder uitvaarten vanuit de kerk gehouden wordt. Het verbod om eigen muziek mee te brengen bij een uitvaart zet veel kwaad bloed.

Door alle commotie en opgelegde nieuwe regels, werken een aantal voormalige parochianen van Hooge Mierde en Lage Mierde op dit moment samen om eigen vieringen op te zetten. De try-out vond afgelopen jaar al plaats bij de kerstviering in De Schakel in Hooge Mierde. Met eigen diensten in een van de gemeenschapshuizen wordt getracht de gemeenschap van Katholieken bijeen te houden en elkaar te blijven ontmoeten.

Over de volgende bestemming van de kerk in Hooge Mierde kan Van Roosmalen nog niets zeggen. Hij verwacht dat de kerk te koop zal komen, maar over de bestemming na 29 augustus heeft de Bisschop het laatste woord. De toekomstige functie van het gebouw mag niet in strijd zijn met de huidige functie van het gebouw, zegt hij.De kerk in Lage Mierde, die eerder al gesloten werd, werd een museum voor (religieuze) kunst en het Hulselse kerkgebouw is in beeld om er twee woningen met kantoor in te maken.Het kerkhof dat bij de Hooge Mierdse kerk ligt, blijft in gebruik als parochiekerkhof van de groot Reuselse Clemensparochie. Voor de vrijwilligers die het kerkhof onderhouden, wordt er later nog een schuilplaats gebouwd zoals dat eerder ook in Hulsel gebeurde. De Calvarieberg krijgt op dit moment al een opknapbeurt.

foto: de kerk in Hooge Mierde in vroegere tijden. hier bij een huwelijksviering omstreeks 1957 (waarschijnlijk gaat het om het bruidspaar Martin Hendrix en Cor van Gisbergen)