Opgelicht
Oplichter laat spoor van verbijstering na in de Kempen
 
T.V.- programma’s over oprichterspraktijken trekken vaak hoge kijkcijfers maar de Brabantse kijker had toch altijd de indruk dat het zich voornamelijk ver van de eigen voordeur afspeelde. Tot afgelopen weken. Een oplichter praatte zich binnen bij diverse Kempenaren en benadeelde hen voor tienduizenden euro’s. Onder valse voorwendselen kocht hij een huis en onder het mom van wonderdokter injecteerde hij een zieke vrouw. Een andere gedupeerde deed een aanbetaling voor een motor waarmee hij zelfs een proefrit maakte. Weer een ander nam de oplichter in zijn huis omdat diens verhaal wel erg zielig klonk.
Tot de politie er een einde aan maakte en de man klem reed en arresteerde. De slachtoffers bleven achter zonder gekochte motor met een onverkocht huis en met een ongenezen ziekte. In vele gevallen enkele duizenden euro’s lichter.
 
’Hij had een goed voorkomen toen ik hem voor het eerst zag. Hij stelde zich voor als de heer Otten uit Geldrop toen hij een woning kwam bezichtigen die ik te koop had. Met zijn korte haar en kordate uitstraling leek hij het prototype van een doortastende huisvader die best op zoek kon zijn naar een nieuwe woning’. Aan het woord is de Bladelse makelaar die in de veronderstelling was met een serieuze koper van doen te hebben.
 
Het huis dat de oplichter in reusel 'kocht'.
‘De man vertelde een beroepsmilitair te zijn die in afwachting was om als commando opnieuw uitgezonden te worden voor een gevaarlijke missie,’ zo vertelt de makelaar. Hij had op dat moment geen enkele reden om aan het verhaal van de man te twijfelen en er werd al snel een verkoop gesprek afgesproken. Toen dat enkele dagen later plaats vond kwam hij opnieuw in zijn eentje opdagen, maar de afwezigheid van zijn vrouw kon hij goed verklaren. De onderhandelingen die plaats vonden over de verkoop van het pand verliepen zoals ze wel vaker verlopen en uiteindelijk kwam er overeenstemming over de prijs. De handen werden geschud en zowel koper als verkoper waren tevreden. In de veronderstelling dat de koop gesloten was.
De makelaar maakte meteen het verkoopcontract op, wat later enkel nog door de echtgenote van de koper getekend moest worden. Dit zou de volgende dag gebeuren maar deze afspraak werd kort voor het verstrijken telefonisch afgezegd. Er werd daarna nog enkele keren een afspraak gemaakt maar toen werd het de makelaar duidelijk dat er iets niet pluis was.
‘Uiteindelijk hebben we een ultimatum gesteld en toen dat niet nagekomen was hebben we geen contact meer met hem gezocht’ zegt de makelaar.
 
Doorgewinterd
 
Korte tijd later kwam een Reuselnaar een man tegen op camping Ter Spegelt in Eersel. De man die hij ontmoette had een bijzonder zielig verhaal over zijn woonomstandigheden. Hij zat er in een oude caravan en vooral zijn vrouw en kind leden daar onder. De Reuselnaar was onder de indruk van het verhaal en gaf de man ruimhartig toestemming om in zijn Reuselse woning te trekken. Toen de Reuselnaar prijs gaf in een scheidingsprocedure te verkeren bood de man aan hierin te ondersteunen want hij zou daar ruime ervaring in hebben. Ondanks dat de Reuselnaar gewaarschuwd werd door mensen uit zijn omgeving liet hij zich steeds verder meeslepen in het spel van de geslepen oplichter.
In het Reuselse centrum werd vanaf die tijd met regelmaat een man gesignaleerd die in gezelschap was van een jonge vrouw en een kind en veel contacten legde. Gekleed als militair strooide hij kwistig met consumpties en attenties, als een man van de wereld. Enkele omstanders was het intussen wel opgevallen dat het militaire uniform van de man niet het officiële legeruniform was maar meer weg had van goed zittend carnavalspak.
De aanwezigheid van de oplichter bleef niet onopgemerkt in het Reuselse centrum en een andere Reuselnaar was op zoek naar een nieuwe motor. Het ‘toeval’ wilde dat ‘Otten’ er net eentje te koop had. Al snel kwam hij met de machine langs voor een proefrit en omdat de vraagprijs zeker niet te hoog was kwamen vraag en aanbod al snel dicht bij elkaar. Er was echter één probleempje: ‘Otten’ wilde graag een voorschot ontvangen omdat hij nog een aantal zaken moest afhandelen voordat hij de motor ook werkelijk kon overdragen.
De Reuselnaar is nooit in het bezit van de motor gekomen, hij ontdekte wel dat diezelfde machine gewoon bij een dealer te koop stond. Naar de aanbetaling kon hij fluiten, ook al hield ‘Otten’ hem steeds voor dat dit geld spoedig met rente terug kwam.
 
Triest
 
Intussen breidde de kennissenkring van ‘Otten’ zich steeds verder uit ondanks dat er steeds meer mensen waren die geld van hem tegoed hadden dat ze uitgeleend of als voorschot betaald hadden. Zo kwam de meesteroplichter ook Marian tegen.
Marian, een jonge vrouw, tobde al geruime tijd met gezondheidsklachten. Door haar ziek zijn kon ze haar werk niet meer doen en doordat genezing maar niet wilde vlotten raakte ze ten einde raad. Tot ze een zekere heer Otten tegen het lijf liep. Hij gedroeg zich charmant en liet zich zien als een man van de wereld. Toen ze hem vertelde van haar probleem toonde hij zich erg meelevend en bood spontaan zijn hulp aan. Via het leger zou hij aan nieuwe Amerikaanse medicijnen kunnen komen. Voor haar zou hij een uitzondering maken door ze ter beschikking te stellen. Toen hij kort daarop met pillen en injecties naar haar kwam had ze nauwelijks grond om aan zijn verhaal te twijfelen. Ondanks dat mensen uit haar omgeving haar waarschuwden om een relatief onbekende geen injecties te laten zetten ging ze met hem in zee. Door zijn vlotte babbel en zijn dito voorkomen kreeg Otten steeds meer grip op de jonge vrouw.
Otten injecteerde haar en liet haar de medicijnen innemen maar het leverde Marian geen merkbare verbetering op. Toen ze dit later tegen Otten vertelde gaf hij aan dat het wat tijd nodig had maar dat het hier wel om erg dure medicijnen ging. Met een bedrag van 44.000 euro zouden ze te betalen zijn.
Marian voelde de grond onder haar voeten wegzakken. Dit kon niet waar zijn. Ze dacht weer aan de waarschuwingen van de mensen om haar heen en besloot naar de politie te gaan. De medicijnen bleken later niet meer te zijn dan vitamine-B pillen en de injectievloeistof bestond uit een zoutoplossing.
 
Opsporing
 
Bij de politie in Eersel waren intussen al meerdere klachten binnen gekomen van een man die zich opvallend gedroeg in het Reuselse.  Zo was er een klacht binnen gekomen over een man
die zich voordeed als lid van een bijzondere opsporingsdienst. In zijn donkere auto had hij een blauwe lamp en een tweetonige hoorn. De lamp zette hij regelmatig op het dak van zijn auto waardoor hij automobilisten tot stoppen dwong. De bestuurders die daarna door hem gecontroleerd werden wist hij geld afhandig te maken door hen voor te houden dat ze door hem te betalen een lange gevangenisstraf konden voorkomen.
In een andere situatie werden mensen over gehaald om geld door hem te laten beleggen. Hij zou dit risicoloos kunnen. De Reuselnaren gaven hem het gevraagde geld maar zagen dat vervolgens niet meer terug. ‘Otten’ kocht  er wel een auto van, die hij op naam van iemand anders zette. Voor een ander zou hij de Belgische nationaliteit regelen, wat in zijn functie als ‘militair’ makkelijk zou gaan. Het slachtoffer betaalde daar enkele honderden euro’s voor maar zag ook daar niets voor terug.
In twee van de aangiften die bij de politie in Eersel binnen kwamen werd gesproken over wederrechtelijke vrijheidsberoving. Doordat ‘Otten’ als ‘opsporingsambtenaar’ werkte en in uniform gekleed was, heeft hij zeker tweemaal iemand onder arrest gesteld en meegenomen omdat ze een zwaar misdrijf gepleegd zouden hebben waar een lange gevangenisstraf op zou staan. Vervolgens heeft hij hen zogenaamd verhoord en daarna aangegeven dat hij wel kon regelen dat ze geen gevangenisstraf zouden krijgen als ze hem een bedrag van een paar honderd euro zouden betalen.
De Kempenaren die aangifte hebben gedaan  zijn, voor zover nu bekend, voor een totaalbedrag van ongeveer 30.000 euro opgelicht. De man is voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in bewaring. Het kan zijn dat andere mensen ook door deze man zijn gecontroleerd en dat hen geld afhandig is gemaakt
 
Ongeloof
 
In de dagen na de arrestatie heerst er nog ongeloof in Reusel. Diverse Reuselnaren menen te weten dat de gearresteerde man ook in Geldrop en zelfs in Friesland gezocht zou worden voor vergelijkbare vergrijpen. Op de jongerensite ReuselCity wordt verondersteld dat deze praktijken honderd jaar geleden wellicht voorkwamen maar niet anno 2007. Niets is echter minder waar.
Een politiewoordvoerder wil in het belang van het onderzoek geen verdere informatie geven. De politie wil graag in contact komen met mensen die ook benadeeld zijn door deze zelfde persoon. Zij kunnen bellen met de politie in De Kempen via 0900-8844
 
 
NB: Alle echte namen van betrokkenen (met uitzondering die van de oplichter zelf) uit dit verhaal zijn bij de schrijver bekend. Uit het oogpunt van privacy zijn gefingeerde namen gebruikt.