Zanggroep uit de kerk gezet

Actie voor Music to Move

 

Hulsel – Het verbod dat zanggroep Music to Move met kerstmis kreeg om nog langer in de kerk op te treden, is voor enkele Hulselnaren het signaal om tot actie over te gaan. Toon Antonis, raadslid voor de Partij Samenwerking in Reusel-De Mierden, stuurde op persoonlijke titel een brandbrief rond om met handtekeningen steun te verwerven.

“Ik heb niet de intentie dat dit besluit terug gedraaid gaat worden,” zegt Antonis. “Dit is het zoveelste besluit dat op persoonlijke titel door pastoor van Roosmalen genomen is. Dit druist geheel tegen mijn gevoel in en ik proef dat veel dorpsgenoten het met mij eens zijn. Mensen zijn verbijsterd en verontwaardigd. De handtekeningenactie zal dat ongetwijfeld bevestigen.”

Music to Move bestaat al ruim twaalf jaar en trad kort voor de kerst nog op bij de opening van de kerststal die voor de kerk is opgesteld. De opening van deze kerststal was een van de laatste daden van scheidend pastoor Wim Wouters. Nu de vier parochies van Reusel-De Mierden samengaan vertrekt hij uit Lage Mierde.

Voor pastoor van Roosmalen, de voorganger in de groot Reuselse parochie die onder de naam Clemensparochie verder gaat, is het verbannen van Music to Move een logische stap. “We hebben binnen de kerk een lijst met liederen die gezongen mogen worden. Ik heb het bestuur van de vereniging uitgenodigd voor een gesprek waarbij we hun repertoire er langs gelegd hebben. Dat kwam totaal niet overeen. Ze zingen nog Stille Nacht en meer van dat soort liedjes. Ze trokken ter plekke hun conclusies. Geen spanningsveld te bespeuren.”

Dat het koor eerder wel in de kerk op mocht treden had volgens van Roosmalen te maken met het gedogen door vertrekkende pastoor Wouters. “De Bisschoppen in Nederland zijn duidelijk in wat wel en niet kan, ik voer enkel de besluiten uit.”

Het bestuur van Music to Move wil niet op de actie van dorpsgenoot Antonis reageren omdat ze al hun conclusies getrokken hebben. Met de beheerder van Het Drieske zijn ze overeengekomen dat daar de repetities verder gaan. Het koor gaat zich meer richten op korenfestivals en niet meer op het verzorgen van diensten in de kerk.

Antonis over zijn actie: “De Hulselnaren kunnen tot 3 januari het formulier ondertekenen waarna ik ze aan de pastoor aan ga bieden. Ik wil dat in elk geval dat de stem van de bevolking gehoord wordt.”