Pastorie Lage Mierde verkocht

 Januari 2016

 

Met de verkoop van de pastorie aan het Dorpsplein komt er weer wat leven in het centrum van Lage Mierde. Voor de groot Reuselse Clemensparochie is de verkoop weer een stap verder in het afstoten van het vastgoed.

‘Mogelijk een bestemming met een maatschappelijk doel en zeer waarschijnlijk een bestemming die nieuwe werkgelegenheid oplevert.’ De nieuwe eigenaar van het beeldbepalende gebouw recht tegenover de kerk, de familie Gerrekens uit Lage Mierde, wil nog niet al te veel prijs geven over de nieuwe bestemming die ze voor het gebouw in petto hebben. Men wil eerst meer duidelijkheid hebben over de bestemming van het pand, waarvoor nog het nodige overleg met de gemeente Reusel-De Mierden nodig is.

Door de verkoop wordt verdere verpaupering van het meer dan een eeuw oude gebouw voorkomen. De pastorie werd in 1904 gebouwd door de toenmalige pastoor Timmer. In de meer dan honderd jaar veranderde de buitenkant van het gebouw nauwelijks, enkel het ijzeren hekwerk werd nog in 1929 geplaatst.

Voor de Lage Mierdenaren, die eerder hun kerk al herbestemd zagen toen Ad de Bruin er een museum van maakte, is de verkoop van de pastorie een kans voor de toekomst.

Bij de groot Reuselse parochie begint intussen de zilvervloot aardig binnen te lopen. Na de Stephanuskerk van Lage Mierde en nu de oude pastorie, is er ook nog de verkoop van de kerk in Hulsel gaande. Enkele heikele punten die de verkoop daar blokkeerden, werden in de voorbije maanden gladgestreken.

De potentiele koper, Ad Goossens uit Hoogeloon, wil in de kerk twee wooneenheden met kantoor maken, maar hij wilde de buitenruimte aan de zuidkant van de kerk bij het perceel betrekken. Dat deel was nu echter als dorpsplein in gebruik. Omdat Goossens dreigde af te haken als de kwestie met de grond niet voor 31 december geregeld was, zette pastoor Karel van Roosmalen druk op het gemeentebestuur om de bestaande overeenkomst over het plein hiervoor open te breken: met succes.

‘De gemeente heeft er nu positief aan meegewerkt,’ laat hij enthousiast weten.

Met de wijzigingen van het recht van opstal van het kerkplein voor de kerk en een kleine grondruil gedaan, is er ook duidelijkheid gekomen over het  waterornament dat eerder met IDOP gelden gerealiseerd werd. Dit ornament is met de huidige constructie verzekerd van een toekomst.

Door deze wijzigingen kon de voorlopige koopovereenkomst verlengd worden tot 31 maart. Pastoor van Roosmalen verwacht dat dan de vergunning voor aanpassing van het gebouw rond kan zijn, waarna de verkoop definitief afgerond kan worden.