Raamsloop wint aan lengte
Beek wordt ecologische verbinding
 
Het beekje de Raamsloop gaat op de schop met de tweede fase van herinrichting. De 9,3 km lange beek wint met nieuwe meanders aan lengte waardoor de natuurgebieden Kroonvensche Heide (Neerven) en landgoed De Utrecht ecologisch met elkaar verbonden worden. De twee gebieden liggen hemelsbreed zo’n acht kilometer uit elkaar maar door wegen en bebouwing lagen ze geïsoleerd van elkaar. Enkel de Raamsloop is de verbindende schakel. “Vandaar dat er flink geïnvesteerd wordt,” zo legt Philip Schellens van waterschap de Dommel uit.
 
Het inrichten van de beek als ecologische verbindingszone (EVZ) verloopt in drie fasen. Het eerste deel tot aan Hulsel werd afgelopen jaar afgerond, nu wordt er gewerkt aan het deel tussen Hulsel en Lage Mierde. Om dit mogelijk te maken ging de gemeente Reusel-De Mierden diverse grondruilingen aan.
Het profiel van de Raamsloop verandert om overgangen van nat naar droog te creëren en door de hermeandering zal er een verrijking ontstaan voor de flora en fauna. Schellens verwacht een meer afwisselende plantengroei door de variatie in voedselrijkdom en vochtigheid. In de EVZ worden bos, houtwallen en struweel, bestaande uit struiken, aangeplant, ook komen er vlinderweides.
De stuwen nabij de Kruisdijk en het Vooreind  worden vervangen door vistrappen, waardoor vissen deze barrières weer kunnen passeren. Het water moet in de toekomst op peil blijven door de aanleg van vispasseerbare drempels. Philip Schellens verwacht dat er een meer constante waterstroom komt in de Raamsloop.
In de derde en laatste fase kondigt hij uitbouw van waterberging aan zoals Reusel-De Mierden die eerder al omschreef in de structuurvisie-plus. De derde fase is van de Neterselsedijk in Lage Mierde tot aan Landgoed de Utrecht waar de Raamsloop uitmondt in de Reusel.