Brandweerapport cynisch ontvangen.

 

Lage Mierde - Het brandweerrapport dat als onderlegger voor de sluiting van post Lage Mierde wordt gebruikt is door de manschappen met het nodige cynisme ontvangen. Ze kregen het rapport afgelopen vrijdag in handen nadat ze een beroep deden op de wet openbaarheid bestuur (WOB).

“We vragen ons af of dit  het complete rapport is,”  zegt Cees Brekelmans. “Er staan in het rapport diverse scenario’s geschetst maar net het scenario met Lage Mierde nog in bedrijf is niet op alle onderdelen uitgewerkt.”

Als Brekelmans zijn twijfel uitspreekt is er veel bijval in de kring van zijn collega’s. Ook Monique Hendrikx (22) uit Hulsel, sinds twee jaar lid van het korps lage Mierde.  “Ik wordt in het rapport slechts voor 40% meegeteld als het gaat om overdag beschikbar te zijn omdat ik in deeltijd buiten de gemeentegrens werk,” zegt ze. “Dat ik op onregelmatige tijden werk en net overdag wel beschikbaar ben wordt niet meegenomen. Vreemd dat vergelijkbare collega’s in Reusel voor 50%  en soms zelfs 80% meegeteld wordt. Is dat niet meten met twee maten?”

In het rapport wordt de situatie om alleen vanuit Reusel te opereren vergeleken met de huidige situatie waarbij de Mierden nog operationeel is. Hieruit blijkt dat het percentage van niet op tijd bereikte objecten zakt van 25% nu naar 29% in de toekomst. Tijdens de eerder burgerbijeenkomst bleek daar de verontrusting bij de Mierdenaren te liggen.

De brandweerlieden uit de Mierden doen er gemiddeld 3.16 min langer uit om vanuit de kazerne uit te rukken dan hun collega’s in Reusel. Hun voordeel is echter dat ze zich op dat moment al in Lage Mierde bevinden. Bij een calamiteit in de Mierden moet Reusel nog wel 5,8 km extra overbruggen, een afstand waar ze volgens routeplanner 13 minuten over doen, mogelijk kan het met zwaailichten op de helft sneller, dat is dan altijd nog 6,5 minuut. De totaaltijd voor de buitengebieden gaat dus met drie minuten omhoog!

Het meest besproken getal is het aantal manschappen dat overdag op komt of op kan komen. Naast de vijf fulltime beschikbare personen zijn er nog drie die voor 40% meetellen, al vinden ze zelf dat dit minimaal berekend is, zoals bij Hendrikx. De ultieme test vond vorige week plaats toen de manschappen in de dagsituatie naar de kazerne gedirigeerd werden. Er kwamen niet vijf maar wel dertien korpsleden opdraven. Maar de oproep alleen al zette kwaad bloed. “Toen we aankwamen luidden de kerkklokken. Dat hebben we één keer vaker meegemaakt, toen ging het om het overlijden van een van onze collega’s. Had dit niet op een andere manier gekund?” vraag brandweerman Cees Brekelmans zich af.