Reuselse politiek in shock na reacties op onderzoek wethoudergate

 september 2016


 burgemeester Nuijten onderbrak de Raad voor een half uur toen er 'op de man' gespeeld werd. In dit geval op zijn persoon

Reusel-De Mierden - Het bespreken van het onderzoeksrapport naar de omstandigheden rond het opstappen van ex-wethouder Toon Antonis, leverde gisteren (dinsdag 20-09) de nodige discussie op in de Reuselse Raad. Er waaide meer stof op, dan dat er al op de plank lag. In de vaak pittige reacties werd niet geschroomd op de man te spelen. Cor van der Heijden van Samenwerking dichtte waarnemend burgemeester Nuijten een intimiderende rol toe en Toine Hendrikx vroeg zich af waar de waardigheid van enkele collega raadsleden is, als er zo'n uitlatingen worden gedaan.

In het rapport wordt geconcludeerd dat nieuwe en reeds zittende wethouders gedegen en vollediger geïnformeerd moeten worden over hun rechten en plichten. Dat neemt niet weg dat ze zelf de wet en daardoor hun verplichtingen moeten kennen, zo is te lezen.

Ook met het onderzoeksrapport op tafel, blijven de vier politieke partijen bij hun eerder ingenomen standpunten. Daar waar de coalitiepartijen CDA en Samenwerking destijds Antonis steunden, doen ze dat nog steeds. De PvdA valt nog steeds over zaken als integriteit en feitelijk onjuist handelen.

Antonis werd in 2004 voor het eerst wethouder, in een deeltijdsfunctie. Toen hij na een afwezigheid terugkeerde was dat als voltijdswethouder. Nu diende hij zijn neveninkomsten te melden om ze te verrekenen, maar hij verzuimde dat.

In het onderzoek wordt de conclusie getrokken dat anderen geen verwijtbare rol toe te dichten is.

Toine Hendrikx die eerder namens de VVD een motie indiende voor het onderzoek, is tevreden met de conclusies. "Het is achteraf jammer dat Antonis volhardde in zijn eigen gelijk. Zijn terugtreden was onoverkomelijk, maar de modder die naar zijn persoon en gezin is gegooid is minder mooi."

Annemarie Hol, die met haar partij CDA destijds een voorstel tot verlaging van de tijdsbestedingsnorm  ondersteunde, vindt het jammer dat er over enkele cruciale zaken verschillende lezingen blijven.

Cor van der Heijden heeft nog de vinger op naar de PvdA die in publicaties eerder hard uithaalde.

Ook Raadsleden die eerder  geloofsbrieven onderzochten hebben volgens hem zitten slapen. “Dat neemt niet weg dat Antonis zijn inkomsten correct op had moeten geven."

Fiona Bijl die eerder deze zomer met een motie van wantrouwen de kwestie aan het rollen bracht, vindt dat het hier vooral gaat over integriteit.

Waarnemend burgemeester Nuijten vindt het jammer dat er nu door enkele raadsleden persoonlijke zaken benoemd worden, zoals tegen zijn persoon, zonder dat dit eerder met de onderzoekers is gedeeld. Hij wil  met de Raad graag verder praten over zaken als vertrouwen en integriteit.