Nieuw centrum voor Reusel
 
November 2018
 
 
Het Reuselse centrum gaat op de schop, maar de ontwikkelingen beperken zich niet tot de markt en directe omgeving. De hele verkeersafwikkeling in de bebouwde kom gaat op de schop, fietspaden langs de huidige Wilhelminalaan verdwijnen om plaats te maken voor groen en de bussen richting België en Tilburg gaan straks over de markt rijden. De supermarkt die gedeeltelijk ondergronds komt, staat symbool voor de ambitie die er ligt.
,,Dat het trouwlaantje gaat verdwijnen, dat is wel een domper,” zegt Reuselnaar Jan van Limpt als hij zijn oog nog eens over alle plannen laat gaan. Hij ziet dat de pleinen die er ontstaan allemaal een ander karakter krijgen. Het kerkplein waar het trouwlaantje nu centraal ligt, krijgt dubbel zoveel parkeerplekken en waar het groen van het trouwlaantje verdwijnt komt dat terug aan de randen tegen gemeentehuis en begraafplaats. In totaal komen er 124 parkeerplaatsen bij in het vernieuwde centrum.
Maar de grootste metamorfose komt tocht wel door de oppervlakte van het huidige marktplein te verdubbelen. Het verkeer van de huidige Wilhelminalaan wordt daarvoor  wel afgevoerd via de markt, maar dan wel verkeersluw. Op het plein lopen de functies verkeer, parkeren en evenementen straks door elkaar. Aan de zuidzijde van dat plein, op de kop van de appartementen die nu gebouwd worden, komt de nieuwe supermarkt. Die super wordt vanuit de Groeneweg bevoorraad en daar komt veel ruimte om te parkeren. Welke super daarin komt is nog de grote vraag, mede omdat de invulling van het huidige Jumbopand aan de markt nog niet duidelijk is.
De Gemeenteraad stelde een jaar terug het globale plan en het budget voor het centrumplan vast, in de Raad van 18 december komt de uitwerking op de agenda. De realisatie van het geheel wordt gefaseerd uitgevoerd, tussen 2020 en 2027. In de wandelgangen na de presentatie, klonken er nog zorgen om de toekomstige verkeersafwikkeling in de Kerkstraat, Lindestraat en Lend.  Ook de bussen die straks over de markt moeten, de gezamenlijke functie van doorgaand verkeer en parkeren op de markt zijn nog zaken die vragen oproepen. Dat geldt ook voor de verkeersafwikkeling van het zware verkeer via Ziekbleek en Voort richting Tilburg.
Ellie Lavrijsen van de Heemkunde heeft het gevoel dat er goed geluisterd wordt naar de wensen van de inwoners. De heer Dirkx kan dat nog niet beamen, hij heeft nog teveel vragen, zoals over de bussen.
Wethouder Peter van de Noort is tevreden hoe de presentaties ontvangen werden. In een bomvolle Kei waren er maar weinig vragen en de reacties achteraf zijn overwegend positief.