Praktijkles wegenbouw op de Torelaar
Hoe diep ligt de waterleiding en hoeveel afvoerbuizen zijn er?
 
April 2019
 

Peter van de Velden van de firma Hijbreghts legt de jeugd uit hoe je een straat opnieuw maakt

 ,,Ik denk dat de waterleiding wel vijf meter diep ligt,” zegt een leerling uit groep acht. Djoy Lemmens (11) geeft een antwoord dat dichter bij de realiteit ligt: één meter diep.
Alle groepen van basisschool De Torelaar kregen vrijdag een praktijkles wegenbouw en ze namen een kijkje in de Vlassert, de wijk vlakbij de school die op dit moment opnieuw bestraat wordt. De jongste leerlingen gingen vooral naar buiten om te kijken en te ervaren, bij de kinderen in de bovenbouw ging er een gastles in de klas aan vooraf. Voor Remco Creemers van Brabant Water was het zijn eerste docent-ervaring.
,,Waarom is water belangrijk voor mensen en  hoeveel liet moet je per dag drinken?” vraagt hij. ,,Kun je langer zonder eten of zonder water en waar wordt het Reuselse water gezuiverd?” Creemers heeft weinig moeite om zijn toehoorders te boeien en meester Jurijn die het volgt, hoeft weinig bij te sturen.
Na een inleidend verhaal volgt een quiz en het spelelement maakt het leuk en spannend. Vrijwel iedereen heeft onthouden dat er naast de afvoer voor water uit het huis, er ook een voor het regenwater aangelegd wordt. Maar echt leuk wordt het pas als de kinderen de klas mogen verlaten en, gestoken in een kleurrijk hesje van de wegenbouwer, op weg mogen gaan om dat zelf te zien in De Vlassert. Uitvoerder Peter van de Velden wijst en legt uit alsof hij nooit iets anders doet. ,,Kijk, daar zitten de diepste buizen en daar zie je dat ze weer bedekt worden met zand om er de klinkers op te kunnen leggen.” De leerlingen lopen langs het hele proces van sloop tot de mooie afgewerkte straat, met gebakken klinkers en het groen al in de knop.

Jesse van Kemenade heeft even zijn finest moment als hij zijn vader ziet, die er met een kraan aan het werk is. ,,Dat wil ik straks ook,” zegt hij.
John Huijbregts van de gelijknamige wegenbouwer, gniffelt. ,,Het is niet het primaire doel, maar wel een buitenkansje om te laten zien dat dit werk er ook is.”
,,Dat was ook het doel dat we al bij de aanbesteding besproken hebben,” zegt wethouder Peter van de Noort van de gemeente Reusel-De Mierden. ,,De werkzaamheden, zo dicht bij school, zagen we als een buitenkans en ook de school wou er graag aan meewerken.”