Ondanks tegenwind groen licht
Reuselse windmolens worden de allerhoogste
 
November 2019
 
 
 
‘Ze worden wel erg hoog en de communicatie met omwonenden is nog steeds niet goed.’ Het Hulselse Raadslid Cor van der Heijden stemde in de Raadsvergadering van 12 november in Reusel-De Mierden tegen het voorstel om geen bedenkingen te hebben tegen de komst van elf windmolens van de allerhoogste categorie. Als woordvoerder van de partij Samenwerking, met afstand de grootste partij in Reusel-De Mierden, legde hij het heersende dilemma bloot.
“Wij hebben alles, maar dan ook echt alles gedaan om iedereen te informeren en om alles goed in te richten,” zegt Jacob van den Borne van de initiatief nemende boeren met volle overtuiging. De ondernemende boeren die de molens willen gaan plaatsen, kennen weinig twijfel: dit is dé kans voor Reusel-De Mierden om aan de klimaatdoelstellingen te gaan voldoen.
Maar ondanks de goede bedoelingen van de boeren – die de investering zelf willen gaan doen- ondervinden ze veel tegenstand. Zoveel zelfs dat het de partij Samenwerking verscheurde. Ongeveer de helft van de partij, waaronder Van der Heijden zelf,  stemde tegen. Dit gaf niet de doorslag in de stemming, maar het onderschrijft wel het dilemma.
Terwijl de molenwieken aan de Laarakkerdijk in Reusel al elke dag hun rondjes draaien, ligt het volgende Reuselse plan al op de tekentafel. Waren het aanvankelijk tien molens in Reusel-zuid, na de eerste reacties van een groep bewoners die net buiten de 900 meter-zone wonen, werd dit al snel teruggebracht naar acht. Die omwonenden kwamen vervolgens zelf met een plan waar negen molens opstonden. Een van de bewoners daarover: “Wij snappen de klimaat- en energie doelstelling en willen zeker wel meedenken. Wij hebben als alternatief drie maal een rij van drie aangegeven, negen in totaal dus. Maar dan niet hoger dan die op de Laarakkerdijk, die hebben een ashoogte van 148 meter.”
Van den Borne geeft aan dat het nog niet zeker is dat de nieuwe molens echt een ashoogte van 248 meter krijgen. Maar doordat het wel zo in het plan opgenomen is, is dat ook niet uit te sluiten.
Op aanraden van de gemeente togen de omwonenden van de Reuselse Peel naar Van den Borne, de voorman van de initiatiefnemers. Het alternatieve plan werd daar goed ontvangen, maar volgens de Peelbewoners werd het daarna door hen meteen bewerkt en uitgebreid naar elf molens.
Van den Borne daarover: “De Reuselse Raad had eerder al uitgebreid de kans om van dat aantal iets te vinden, maar dat is tot nu toe achterwege gebleven. Bij alle opgestelde plannen wordt nu uitgegaan van elf molens, dat is voor ons het optimale plan en nu ook het enige waar ‘ja’ tegen gezegd kan worden.”
De doorslag voor de meerderheid van de Raad ligt in het gegeven dat met de komst van elf enorme turbines de klimaatdoelstelling van Reusel-De Mieren in één klap behaald wordt. Dat daarmee dan voor de komende jaren ook de hele energieruimte vol zit, wordt voor lief genomen.
Met het groene licht van de Gemeenteraad, kan er een ontwerp voor de omgevingsvergunning opgesteld gaan worden. Maar dat het nog geen gelopen koers is, mag ook duidelijk zijn. De omwonenden van de Peel hebben al een advocaat ingeschakeld die de besluitvorming al met argusogen volgde en die zich nu over de vervolg procedures buigt.
Om in heel de Kempen aan energiedoelen te kunnen voldoen, zijn er nog de nodige initiatieven nodig. In Bladel ligt er een plan op de tekentafel voor vier molens en in Bergeijk ook nog een aantal. Omdat dichterbij Eindhoven Airport geen hoge molens kunnen komen, zijn vele ogen gericht op Reusel.
Maar de tegenstanders, verenigd in een windparkvrijekempen, zien een groot gevaar voor vogels en vleermuizen. Ze zien aantasting van de flora en fauna en zien er geen voordeel in als de energierekening van het gemiddelde huishouden omhoog schiet terwijl de exploitanten dikke subsidies ontvangen.