Onverwachts hoog bezoek uit Rwanda

Monseigneur Anaclet in Eersel

 Maart 2018

Ria van de Ven uit Eersel schrijft een boek over de projecten die ze in 25 jaar in Rwanda in gang zette. Dat ze speciaal hiervoro hoog bezoek uit Rwanda kreeg was een grote verrassing.

Begin maart is bisschop Anaclet, uit Rwanda voor een bezoek in Rome. Een strak programma. Hij verneemt dat Ria van de Ven een nieuw boek over de projecten in zijn bisdom Nyundo in Rwanda heeft geschreven en daar wil hij meer van weten. Hij maakt een dag vrij en reist naar Nederland. Op 8 maart 2018 brengt hij een bezoek thuis bij Michael en Ria van de Ven in Eersel.

De Nederlandse tak voor steun aan het Afrikaanse land Rwanda, wordt vanuit Eersel geleidt door Ria van de Ven. Zij is al vanaf midden jaren negentig begaan met de ontwikkeling van in dit land. Voor hulp aan de grote aantallen weeskinderen is er in 2000 de stichting Weeskinderen in Rwanda opgericht.

In een nieuw boek – Hulp verlenen is met je hart kijken -  dat over een maand verschijnt, heeft ze de projecten die ze eerder opzette beschreven. Het is een boek met verhalen over 25 jaar hulp aan een arm Afrikaans land, dat verscheurd werd door een gruwelijke genocide, nu bijna 25 jaar geleden. Het boek wordt vertaald in de Franse en Engelse taal. Mgr Anaclet was onder de indruk van het boek en heeft de gelegenheid benut om bij zijn bezoek een eigen pagina aan het verhaal toe te voegen.

Door bij het goede werk gebruik te maken van de infrastructuur van het Rwandese bisdom, kon Ria Van de Ven samen met Abbé Prosper al veel zaken van de grond krijgen. Monseigneur Anaclet is bisschop over het bisdom Nyundo in Rwanda en hij kent een groot deel van het werk van de Eerselse persoonlijk. In de voormalig Belgische kolonie vervult het geloof nog een belangrijke plek in de samenleving. Het bisdom van Anaclet omvat maar liefst 26 parochies en een deel van de vieringen vind in de diverse dorpen plaats in gebouwen die op initiatief van Ria gebouwd zijn. Een van die ruimtes staat in het dorp Gihinga, waar in 2017 een nieuwe multifunctionele accommodatie werd gebouwd. Het nieuwe gebouw werd afgelopen najaar door bisschop Anaclet zelf ingezegend en wordt nu dagelijks gebruikt. De lokale bevolking gebruikt het gebouw voor scholing, gebedsdiensten en andere gezamenlijke bijeenkomsten.

De initiatieven van Ria van de Ven blinken vrijwel allen uit in eenvoud en doeltreffendheid. Ze gaf gezinnen te eten door het geitenproject, waarbij elke familie een geit kreeg. Ze regelde zaden voor een landbouwproject en eerder al verenigde ze families door wezen met nieuwe ouders samen te huisvesten.

Monseigneur Anaclet was duidelijk onder de indruk van het goede werk dat vanuit Eersel vorm krijgt. Hij sloot zijn werkbezoek af met een onderhoud met de plaatselijke Rotary.