Riny Rovers zoekt fotos van families en panden
 
ED sept 2009
 
 
Hooge Mierde – Al tien jaar is Riny Rovers vanuit Heemkundegroep De Mierden in de weer om alle inwoners en oud inwoners te koppelen aan de plek waar ze wonen of ooit woonden. Hiervoor doet ze een oproep om foto’s van oude woningen en van families die er woonden aan te leveren.
“Toen de gemeente Hooge en Lage Mierde in 1997 opging in Reusel-De Mierden wilde ik een document samen stellen waarin alle huidige en voormalige woningen gearchiveerd staan. Door daarnaast op te nemen wie er op enig moment woonde, ontstaat een bijzonder overzicht dat de geschiedenis van een dorp vertelt. In dit geval drie dorpen dan.”
Rovers ging er in eerste instantie van uit dat het resultaat in één boek bijeen te brengen was en ze hield er al rekening mee dat het haar een paar jaar zou kosten. Nu ze al meer dan tien jaar in de archieven aan het graven is wordt het haar duidelijk dat het project veel groter is. “Ik ga er nu al vanuit dat het minstens drie boeken worden. Veel van de huidige panden zijn ooit herbouwd, het is dan een hele klus om uit te zoeken welk huis er voordien stond en hoe dat er uitzag. Datzelfde geldt voor de gezinnen. Sommige woningen bleven van generatie op generatie in dezelfde familie maar anderen wisselden heel vaak.”
Rovers wil nu op één A-4 een foto van elk gebouw laten zien, soms in meerdere stadia, met daarlangs foto’s van de gezinnen die er woonden, soms tot negen generaties terug.
“In het jaar 2000 heb ik alle toenmalige woningen zelf gefotografeerd, dat was het makkelijkste deel van de klus. Moeilijker was het begin, ik bekijk het vanaf 1820. De bevolkingsregisters zijn tot 1940 goed bijgehouden, vanaf die tijd kan ik informatie krijgen van de mensen die er nu nog zijn. De eerste stafkaart die ik hanteer is die uit 1832. Nu mis ik vooral de oudere foto’s. Het kan goed dat mensen materiaal aandragen dat ik al heb maar wie weet is de kwaliteit beter en dan ben ik er ook blij mee.
Riny Hoopt de data van de bijeenkomsten die in elk van de drie kernen zullen worden gehouden, zo spoedig mogelijk bekend te kunnen maken. Ze doet nu een oproep aan alle inwoners om de oude fotoalbums open te slaan om al vast na te gaan of er buikbare exemplaren tussen zitten.