Rode kool met worst voor Hein Horsting

 Eindhovens dagblad 2004
Reuselnaar Hein Horsting werd gehuldigd vanwege 50 jaar lidmaatschap van het Joris gilde. Bij zijn 40-jarig lidmaatschap bleef een huldiging uit omdat er geen onderscheiding meer was die hij niet gehad had. Superlatieven te over voor de man die de gilde tradities hoog in het vaandel heeft. Sinds enige jaren kijkt hij vanuit het binnenterrein van de Reuselse Mariahof uit naar de gildedagen. De jaarlijkse teerdag op maandag is zo’n dag waar Horsting zeker niet ontbreekt.
 
“Het Jorisgilde was in mijne jonge tijd vooral een gilde van boeren en handelslui. De plaatselijk brouwer was hoofdman dus aan het gerstenat geen tekort.”
Hein Horsting is nog steeds het prototype van een gildeman. Met zijn robuuste snor kent hij elk gebruik en gewoonte van het gildeleven. En tradities zijn er om in stand te houden vindt hij. “Ik zat in het kringbestuur, komt er een afdeling met het voorstel om de traditionele maaltijd voor de vrouwen af te schaffen. Het ging om rode kool met worst die daar jaarlijks op het menu stond. Als we dat af gaan schaffen volgt er volgend jaar weer iets anders en zijn we onze tradities zo kwijt”. Het is Hein Horsting ten voeten uit.
Het Reuselse Jorisgilde stond ooit voor de bescherming van de zwakken uit de lokale samenleving. Nu zijn er nog veel gebruiken gebleven zoals het offer op de trom bij de teerdag, waarbij de opbrengst voor de pastoor is. Ook tradities zoals het driejaarlijks koningschieten en de teerdag met zijn voorproefdagen. Maar ook een begrafenis met gilde eer: vorig jaar droeg Horsting zijn vrouw met gilde eer naar haar laatste rustplaats. “Nee, die tradities moeten we erin houden.”
Hoe oud het Reuselse Joris gilde precies is, is niet na te gaan maar een schild met het jaartal ‘1606’ verwijst naar de heroprichting van de Reuselse vereniging.
Binnen het Jorisgilde wordt altijd met de kruisboog geschoten, behalve met het koningschieten: dan komt de flobert voor de dag. Vroeger werd er een jachtgeweer van een boer geleend met grote ronde kogels erin, zo kan Horsting zich nog herinneren. Zelf was hij weinig succesvol als schutter. “Ik had meer succes achter de bestuurstafel. Veel gildedagen naar Reusel gehaald en veel inzet voor Kring Kempenland,” zegt hij.
De teerdagen werden in vroegere tijden aanbesteed, als een open inschrijving voor alle kroegen. Tegenwoordig heeft het Jorisgilde een vaste stek en daar zal Horsting maandag een onderscheiding ontvangen voor zijn bewezen diensten. Geen ere-raadsheer van de kring of ere-deken van het Joris gilde. Ook geen raadsheer van kring Kempenland want dat alles is hij al.