Sjaan Paridaans kan de actie niet missen

Hilverbode 2001
 
Sjaan Paridaans maakte het zilveren jubileum van JVW lage Mierde vol. De voormalige boerin was destijds een van de vier initiatiefnemers om in de voorlaatste vakantieweek enige activiteiten voor de jeugd te organiseren. Met een hecht bestuurders team van 4 personen was de stichting door de jaren heen byzonder actief in de voorbereiding en de uitvoering voor het vakantie plezier van de jeugd van 4-12 jaar in Lage Mierde. "De eerste jaren waren de activiteiten nog beperkt tot 2 dagen voor de onderbouw en 2 dagen voor de bovenbouw. Als dit jaar voor de 24-ste keer de kinderen een hele week te gast zijn op het terrein nabij de manege aan de Weeldsedijk zullen er een hele week aktiviteiten zijn voor alle kinderen in die leeftijdscategorie". Wat het thema dit jaar wordt weet Sjaan nog niet. "Pas na de spooktocht gaan we beginnen met die voorbereiding," zegt ze hierover. Sjaan heeft zeer goede herinneringen aan de activiteiten met de jeugd. "De riddertijd die we een keer hadden, maar ook de Afrika week, het thema rondom de stripfiguren en afgelopen jaar 'heksen en tovenarij'. Het waren onvergetelijke weken voor mij maar ook voor de jeugd. Het doet je byzonder goed als je merkt hoeveel voldoening het de kinderen geeft en met hoeveel enthousiasme ze aan de activiteiten deelnemen". Het bezig zijn met en voor andere mensen uit de dorpsgemeenschap zijn belangrijke drijfveren voor de vrouw die 10 jaar geleden een moeilijke periode doormaakte. Door een ongeval kreeg ze te maken met een handicap en de kinderen kennen haar sindsdien als de vrouw met het 'speciale wagentje'. Het vervoer werd aangepast net als haar huis maar ondanks haar verminderde validiteit heeft ze steeds de moed op kunnen brengen om er mee bezig te zijn. "Het doet me erg veel deugd dat het ook voor de kinderen een volledig geaccepteerd begrip is dat ik hulpmiddelen nodig heb om me voort te bewegen," zegt zij hierover. In de moeilijke tijd vlak na het ongeval piekerde ze wel eens hoe het verder moest, maar met de steun van de mensen om haar heen lukte het haar om de draad weer op te pakken. In Lage Mierde blijkt niet alleen het jeugdvakantiewerk op Sjaan te kunnen rekenen. Ze is voorzitster van de plaatselijke KVO afdeling en al jaren secretaresse van de kring Eersel van deze organisatie. De collecte van Jantje beton wordt jaarlijks door haar georganiseerd en zelfs vindt ze tijd voor het maken van kleding voor carnavalsvereniging en dansmarietjes.
"Zonder de steun in mijn gezin, maar ook van de mensen in het jeugdvakantiewerk had ik dit nooit zo kunnen doen," zegt Sjaan. Ze hoopt nog een aantal jaren met het jeugdvakantiewerk door te kunnen gaan: "aan motivatie geen gebrek".