Veertien gesprekken brandweer

 

Lage Mierde – Veertien van de zestien sollicitanten beginnen komende maandag en de daarop volgende donderdag aan hun sollicitatiegesprek. Het is de eerste ronde in de sollicitatieprocedure om meer vrijwilligers voor de brandweerpost Lage Mierde te werven.

Eén van de sollicitanten gaat niet op gesprek om hij niet voldeed aan de leeftijdseis, een andere trok zich uit eigen beweging terug. De sollicitanten zullen bij hun eerste gesprek een commissie tegenover zich vinden die uit zes personen bestaat, drie daarvan horen bij het huidige korps van vrijwilligers.

De brandweerkwestie, die handelt over de voorgenomen sluiting vanwege een gebrek aan vrijwilligers in de dagsituatie, blijft de gemoederen in Lage Mierde bezig houden. De dorpsraad trok opnieuw aan de bel toen bij een voor-informatieavond de huidige vrijwilligers niet welkom waren. Ze mogen nu wel aanschuiven en de informatieavond vindt niet in Reusel plaats maar in Lage Mierde.

Om tot voldoende bezetting te komen moeten er uiteindelijk zestien personen overdag inzetbaar zijn. Dit betekent dat bij de huidige vijf parate blussers er nog minstens elf bij moeten komen.

De sollicitanten krijgen ieder een half uur om de commissie van hun kunnen te overtuigen. Iedereen die door de eerste ronde komt wordt daarna nog onderworpen aan een medische keuring.