Reijs Lecture prijs voor kankeronderzoek
Dokter Goof Schep gaat zelf de VrijthofVrijthoftocht rijden
 
Goof Schep betrokken bij baanbrekend kankeronderzoek
 
December 2018
 
Op 29 november jl kreeg de Veldhovense sportarts Dr Goof Schep de Reijs Lecture Award uitgereikt voor zijn baanbrekende onderzoek naar de effecten van sport tijdens de behandeling van kanker
De Reijs Lecture is een prijs die in Nederland uitgereikt wordt aan personen die  een stap zetten in het wetenschappelijk werk op het gebied van sportgeneeskunde en gezondheid in het algemeen.
Eerdere winnaars kregen deze prijs omdat ze de klapschaats uitvonden (1986) en Sportgeneeskunde brachten van hobby naar Eerstelijnszorg (2008).
Het Eindhovense team, met daaronder sportarts Goof Schep, deed uitgebreid onderzoek naar de resultaten bij de behandeling van darmkanker. Ze vergeleken daarvoor mensen die wel en die niet aan sport doen en ontdekten dat de genezing bij sportende patiënten aanzienlijk beter waren. Goof weet dat het nog niet zover is dat hiermee een sluitend standpunt is ingenomen over de behandeling van deze patiënten: hier zal nog verder aanvullend onderzoek voor nodig zijn.
De prijs bestaat uit een bedrag van 1500 euro, maar meer nog dan dat is de beloning de bijdrage aan de geneeskunde en daardoor de gezondheid in het algemeen.
Speciale motivatie om de prijs aan Schep uit te reiken is de substantiële rol die hij gespeeld heeft bij de ontwikkeling van sportgeneeskunde tot klinisch specialisme. Als arts en onderzoeker is hij gedreven en denkt altijd vanuit de patiënt.
Goof gaat de Vrijthoftocht rijden met collega’s en patiënten uit het team Sportmax. Omdat de toestand van de patiënten per moment kan verschillen worden hun namen pas later aan het deelnemersveld toegevoegd.