Geen nieuwe periode Stefan Wouters

 ED oktober 2013 

Reusel – Wethouder Stefan Wouters van Reusel-De Mierden is niet herkiesbaar voor een volgende periode. De jeugdige wethouder (27) was bij zijn aantreden de jongste in zijn ambt in Nederland. Hij verlaat het politieke toneel om een baan te zoeken in het bedrijfsleven.

Op het moment van zijn aantreden, maart 2010, volgde Wouters nog de studies fiscaal recht en bedrijfskunde. Het laatste liet hij lopen, fiscaal recht hield hij aan. Hij hoopt dat in juni 2014 af te ronden.

“Het is een mooi moment om weer iets anders te gaan doen,” zegt hij.

Terugkijkend op 3,5 jaar als wethouder: “Ik werd wel voor de leeuwen geworpen. Had een korte aanloop als raadslid maar de tijd nemen om er rustig in te komen was er niet. Desondanks was het een boeiende tijd die ik niet had willen missen. Er lagen enkele pittige dossiers, neem alleen al de begroting die onder druk stond. We hebben die nu weer sluitend . Daarnaast moest er een nieuw financieel systeem ingevoerd worden in de gemeentelijke organisatie. Als je dan ook nog de ontwikkelingen in de zorg en de WMO volgt, ook een van de aandachtsgebieden, dan weet je dat er nooit een moment van rust is.”

Wouters is bij de komende verkiezingen in maart 2014, ook niet beschikbaar als raadslid. Hij vind het niet eerlijk om zich te laten kiezen en dan kort erna af te treden. Hij sluit niet uit dat zijn naam wel op die kieslijst van de VVD terug te vinden is, dat kan gezien worden als lijstduwer.

Toine Hendrikx wordt door de VVD nu als lijsttrekker voorgedragen. Wouters wil de lopende dossiers zoals sport- en cultuurnota en de centrumvisie Reusel nog wel mee afronden.