Stefan Wouters geeft iedereen het nakijken

 
Coalitie van CDA en VVD in Reusel-De Mierden
ED/hilverbode maart 2010
 
Samenwerking als grootste partij buiten spel
Reusel-De Mierden – De partijen VVD en CDA gaan met acht van de vijftien zetels de kleinst denkbare coalitie vormen in deze grensgemeente. Het nieuws van het samengaan van deze twee partijen sloeg afgelopen maandag in als een bom bij Samenwerking, de grootste partij die jarenlang de coalitie in Reusel-De Mierden domineerde.
 
 
Coalitievorming. Of het nu in Amsterdam, op het Haagse binnenhof of gewoon in het Reuselse Torentje is, het blijft een schimmig spel.
In Reusel-De Mierden kwam het al vaker voor dat er in enkele achterkamertjes een pact gesmeed werd tegen het heersende pluche, ook de ontwikkelingen anno 2010 waren er weer om van te smullen.
 
Pact
 
Na de verkiezingen op 3 maart bleef Samenwerking de grootste partij in Reusel-De Mierden waardoor zij het heft voor de coalitiebesprekingen in handen namen. Alle andere partijen kwamen om beurten op gesprek, een werkwijze die later door met name de VVD als <I>formeel<I> afgedaan zou worden.
Bert van Laarhoven, de fractieleider van Samenwerking roemde in eerste verklaringen over de voortgang de zorgvuldigheid om te komen tot een zo breed mogelijke coalitie, daarbij had een meerderheid van drie partijen zijn duidelijke voorkeur. Maar hoe anders zou het lopen.
Toen hij maandagavond het bericht kreeg dat hij met zijn partij bedankt werd had hij  moeite om de juiste woorden te vinden om zijn gevoel uit te drukken. ‘Is dit nu achterkamertjes politiek?’ vroeg hij zich af. ‘Door dit soort gebeurtenissen zou je de geloofwaardigheid in de politiek kwijt raken.’
In de nieuwe coalitie zijn Cees van de Ven (CDA) en Stefan Wouters (VVD) de beoogde wethouders. Over de verdeling van hun posten wordt nog gesproken.
CDA en VVD hebben samen acht van de vijftien zetels waardoor de coalitie smal is.
VVD voorzitter Wil Hermans gaf in een eerste reactie aan dat er nog veel oud zeer lag bij zijn partij tegen de partij Samenwerking en dat daar de basis lag voor deze keuze..
‘De afgelopen jaren voelden we ons vaak geschoffeerd door hen, elk voorstel werd consequent de prullenbak in geveegd. Dat voelde niet goed. Wij hebben gezien hoe Samenwerking de onderhandelingen voerde, ook dat was niet echt de werkwijze die wij voor staan, we zouden het liever in alle openbaarheid doen. 
 
Cees van de Ven (CDA)