Stefan Wouters, wethouder financien: water tot aan de lippen

 

Donkere wolken boven Reusel-De Mierden

Strop van tien miljoen door Kleine Hoeven

ED 30 april 2012

 

Reusel – De inwoners van Reusel-De Mierden zullen de broekriem stevig aan moeten halen nu duidelijk wordt dat industrieterrein Kleine Hoeven op een mega debacle afstevent. Voor wethouder Stefan Wouters (financien) worden het hierdoor zware tijden. Een week eerder hing zijn oude school De Klimop nog de vlag voor hem uit toen hij er de nieuwbouw opende, nu kan hij echt zijn spierballen laten zien.

Nieuwe berekeningen hebben aangetoond dat het tekort niet beperkt blijft tot 3,5 ton maar op kan lopen tot fors boven de 10 miljoen euro. Op 7 mei aanstaande is er een openbare werkbijeenkomst voor de gemeenteraad om zich nader over de kwestie te buigen. Tevens zal er ook vooruit gekeken worden naar de voorgenomen bezuinigingen die al op de agenda van 22 mei aanstaande stonden.

Het dossier Kleine Hoeven wordt door de huidige ontwikkelingen steeds meer een molensteen om de nek van de kleinste gemeente uit De Kempen. Critici zoals eerder de Verontruste burgers, vroegen zich altijd al hardop af of er wel behoefte was aan zo’n nieuw industrieterrein. De leegstand op de huidige locaties en de komst van het KBP zouden dat aantonen.

Het Reuselse college hield echter voet bij stuk en begon met de verwerving van de gronden. Parallel liepen ook de procedures om het bestemmingsplan technisch rond te krijgen. Diverse lokale ondernemers stemden hun plannen af op de komst van het nieuwe terrein, voor de firma Van Kranenbroek werd reeds ontheffing verleend om er zich als enige grote bedrijf te vestigen.

Maar plannen maken in Reusel betekent rekening houden met bezwaren. Kritische burgers die, zoals later bleek, vrij makkelijk de vinger op de zere plek kunnen leggen. De gevolgen voor het geluid en de  luchtkwaliteit waren niet goed onderbouwd en haalden de plannen steeds onderuit. Ook de zittingen bij de Raad van State pakten negatief uit voor de gemeente.

Nu de huidige economische crisis er nog eens overheen komt stapelen de donkere wolken zich op. In december 2011 vroeg de gemeenteraad om cijfers, nu deze bekend zijn slaan ze in als een bom.

In een eerste reactie somt VVD'er Wouters de mogelijkheden op om in de reserves te gaan tasten. Komende tijd zal duidelik worden of dat soulaas biedt.