Stille Tocht tegen pastoor stevig signaal

Mei 2017

‘Deze herder dient onmiddellijk te verdwijnen’ en: ‘de laatste stuiptrekkingen van Rome’.

De reacties op Karel van Roosmalen, pastoor in Reusel-De Mierden tijdens de stille tocht waar om zijn vertrek wordt verzocht, zijn niet mals. De (landelijke) media stonden paraat en de reacties op de berichtgeving waren vaak pittig.

De schattingen over het aantal deelnemers aan de stille tocht liepen uiteen van 350-400 deelnemers. Maar méér nog dan het aantal personen, maakte het initiatief duidelijk dat het draagvlak voor deze pastoor ver te zoeken is.

De voorbeelden die de parochianen in Reusel-De Mierden noemen, buitelen over elkaar heen. Aan voorbeelden geen gebrek. Van kinderen die hij wegstuurt aan het doopvont als een neefje of nichtje wordt gedoopt, tot een halsstarrige opstelling bij de ziekenzalving.

Frank Rovers die de stille tocht organiseerde spreekt van ‘onrecht’ dat de herder de mensen aan doet. ‘Dit onrecht moet stoppen,’ zegt hij.

Maar terwijl de pastoor zich al terug trok om zijn zonden te overdenken, werd er in de reacties op de tocht en de berichtgeving ook uitgehaald naar Den Bosch, waar Bisschop Gerard de Korte er nog altijd van uitgaat dat de situatie in de Clemensparochie te lijmen is. De druk op De Korte om echt werk van de Reuselse kwestie te maken, neemt hierdoor alleen maar toe.

De parochianen geloven niet meer in een lijmpoging, zo bleek uit de reacties tijdens de stille tocht, zeker niet alle mensen die hij al de deur wees. Van zijn huishoudster tot de diaken, vrijwel alle koren en avondwake begeleiders. De bestuursleden die kritische vragen durfden te stellen en zeker ook de eerder altijd trouwe parochianen die zich verzekerd hoopten van een waardig afscheid in hun vertrouwde kerk.

Met een schuin oog bekijken de inwoners van Reusel en de Mierden af en toe het initiatief dat eerder de parochianen in Waalwijk namen. Op you-tube is het filmpje te zien van het luide protest daar en ook NOVA besteedde er in een nieuwsuitzending in 2006 al aandacht aan. Met zijn halsstarrige houding had de pastoor daar ook velen tegen zich in het harnas gejaagd. Het luide protest zorgde er voor dat hij daar uiteindelijk kon vertrekken.