Jan Zeeman heeft plannen voor Wellenseind

Landgoed ontvouwt zich meer en meer

ED juni 2015

Landgoed Wellenseind heeft een plan opgesteld om meer open te gaan voor het publiek. Het landgoed dat op dit moment eigendom is van Jan Zeeman, was tot nu toe geheel afgesloten voor bezoekers. In de toekomst zal er sprake zijn van gedeeltelijke openstelling. Er komen geen wandelpaden in het hart van het kwetsbare gebied, wel komt er aan de oostzijde een wandelpad. Als alle plannen doorgaan zal het landgoed in de toekomst enkele keren per jaar opengesteld worden, waarbij er onder begeleiding gewandeld kan worden.

Om het gebied meer uitstraling te geven en toekomstbestendig te maken, is er een plan opgesteld. Er komen enkele nieuwe gebouwen en de bestande gebouwen worden opgeknapt of herbouwd.

Een opvallend gebouw op het landgoed is de schaapskooi, te bereiken via een (nu nog afgesloten) paadje langs de beheerderswoning aan het Welleseind. Het gebouw, dat ooit onderdak bood aan een gezin, had de laatste jaren alleen dieren onder de rieten kap. In de toekomst zal het gebouw weer opnieuw bewoond gaan worden. Met het herstel van de woonfunctie zal ook het stalgedeelte opgeknapt worden, waardoor de oorspronkelijke waarde hersteld wordt. Naast de schaapskooi komt een bijgebouw dat gebruikt kan worden als garage. De rieten kap van het gebouw zal na de renovatie van hetzelfde materiaal blijven.

Dichter bij de Dunsedijk staat de oud veestal waar nu enkel nog de brandrode runderen in de schaduw liggen. De veestal krijgt behalve een facelift ook een geheel nieuwe functie: het wordt een exclusieve groepsaccommodatie, voor twee groepen van 8-10 personen.

Op het landgoed wordt verder een centrum opgericht waar verschillende functies kunnen worden ondergebracht, zoals een informatie en educatie centrum. Hier kan het verhaal van het landgoed verteld worden. Ook een recreatieve functie van dit gebouw wordt niet uitgesloten. De meest waarschijnlijke plaats voor dit gebouw is het zuidelijke deel van het landgoed aan de Dunsedijk.

Het centrum zal bestaan uit twee gebouwen die de vorm krijgen van een kapschuur. Eén schuur zal dienst doen als centrum en beheerderswoning, de tweede schuur als nieuw onderkomen voor de brandrode runderen.

Naast de plannen voor de gebouwen worden ook de bestaande bruggetjes opgeknapt, word de waterhuishouding onder de loep genomen en wordt er ook nog voor 10 hectare aan nieuwe natuur aangelegd.De nieuwe natuur is een compensatie voor alle genoemde plannen.Op dit moment buigen zowel gemeente als provincie zich over de plannen van Zeeman. Vanuit de provincie waren er kritische geluiden te horen over het oprichten van de gebouwen op de plekken waar nog geen gebouw stond. Bij de gemeente Reusel-De Mierden is meer enthousiasme. De plannen werden al besproken in de Raadscommissie Ruimte. Daar hekelde de VVD de kritische noten van de provincie. Toine Hendrikx van die partij ziet de plannen als een logische ontwikkeling. ‘Er waren altijd wel ontwikkelingen in dit gebied, dat maakte het tot wat het nu is. De voormalige bewoner, mevrouw van Puyenbroek, liet de beken meanderen en de natuur zijn gang gaan. Mede hierdoor is er een stukje unieke natuur ontstaan. Nu lijkt de provincie een stand still te willen, maar de plannen lijken vooral in belang van de natuur zelf’.

Landgoed Wellenseind. Het meet zo’n 115 hectare aan gemengde bossen en landbouwgronden. Gelegen oostelijk van de N269, als een enclave in Landgoed De Utrecht. Kenners geven het gebied de hoogste natuurwaarden, mede door het unieke watersysteem waar de beken Raamsloop en de Reusel bijeen komen.

Het gebied werd precies 100 jaar terug aangekocht en voor het eerst ingericht door een textielbaron: Harrie van Puyenbroek.Een eeuw later geeft een andere textielbaron een upgrade aan het gebied. Daar waar van Puyenbroek moest beginnen op woeste grond en moerasland aan de oevers van de Reusel, treft Zeeman al een fraai gebied dat ingedeeld is als Natura 2000 gebied.Of de plannen doorgaan ligt even op het bordje van de politiek. Vanuit Reusel wordt er naar Den Bosch getrokken om het overleg met de provincie aan te gaan. Aan ambassadeurs geen gebrek.