Provincie en gemeente nog niet op één lijn

zes hectare aan Mega-mega stallen in Hulsel


Hulsel/Reusel – De gemeente Reusel-De Mierden legt zich nog niet neer bij de afwijzing van twee mega-stallen. Onder de noemer <I>Lopende zaken<I> werd er al goedkeuring gegeven aan drie bedrijven om fors uit te breiden of te verplaatsen, tegen twee afwijzingen gaat Reusel-De Mierden nog een beroep instellen bij de provincie.

 Het perceel aan de Hulselse Molendijk geeft een gevoel van ruimte.  De oogst heeft er voor dit jaar al plaats gevonden, de bodem kleurt weer langzaam groen. In de overgang van Hulsel naar het Neterselse buitengebied kan zeer binnenkort de schop de grond in. De verplaatsing van twee varkensbedrijven aan de Poppelsedijk en Twisseltsebaan naar dit gebied gaat gepaard met een fikse uitbreiding. In totaal gaat het om een bebouwing van zes hectare, opgedeeld in twee bouwvlakken van drie hectare. Het groene licht voor de ondernemer in kwestie kwam vanuit Den Bosch. Het voorbereidende proces was al dermate ver gevorderd dat het doorgang mag vinden.

Dat geldt niet voor de bedrijven aan de Hoef in Hulsel en de Laarakkerdijk in Reusel. Daar zette de provincie een streep door de plannen omdat niet aan alle voorwaarden was voldaan. De gemeente Reusel-De Mierde wil met het instellen van beroep tegen de afwijzing aan de inspanningsverplichting voldoen om het bouwen mogelijk te maken.

 foto: De ruimte aan de Molendijk waar een bouwblok komt van zes hectare.