Hooge Mierdenaren willen uitstel verkoop kerk

 april 2016

 

Hooge Mierde – De verkoop van kerk en toren een half jaar uitstellen. In die tussentijd nagaan wat het rijksmonument voor het dorp kan betekenen.

Uit de enquête die een werkgroep van de Dorpsraad uitvoerde, blijkt dat er veel betrokkenheid is bij het gebouw dat op dit moment leeg staat. “We willen nu zo snel mogelijk de nieuwe Bisschop per brief vragen om de verkoop uit te stellen. Daarna hopen dat we een constructie te vinden waarin het gebouw voor het dorp behouden blijft,” laat Piet Wissink van de werkgroep Samen Doen weten. “Niet alleen qua gebouw om te zien, maar ook door het beschikbaar te houden voor de bevolking. Op welke wijze dan ook.”

Aan de enquête ging al een behoorlijke studie vooraf,” laat Henk Horvers, ook lid van de werkgroep, weten. “We deden archiefonderzoek, hadden overleg met de gemeente en de Heemkunde. Er ging vooral veel tijd zitten in het opzoeken en bestuderen van de monumentstatus en voorwaarden. Daarin lazen we dat een deel van de inventaris, zoals enkele beelden, bij de monument-beschrijving horen. De Reuselse pastoor heeft echter de hele kerk zonder overleg leeggehaald, incluis de beelden.”

De enquête werd in Hooge Mierde huis-aan-huis verspreid en leverde een respons van ruim dertig procent op. Een ruime meerderheid wil dat de kerk voor het dorp behouden blijft en een groot deel wil daar ook persoonlijk aan bijdragen. Eenderde van de inwoners die reageerden gaven aan dat ze via vrijwilligerswerk een bijdrage willen leveren en 42% wil daar ook de portemonnee voor trekken.

Wissink over de reacties: “Er kwamen ook al veel suggesties waar we de kerk voor kunnen bestemmen. Een museum of expositieruimte wordt genoemd, maar het zou ook om marktactiviteiten kunnen gaan. Vergeet ook zaken als huwelijk en afscheid nemen niet, ook een ruimte voor concerten wordt aangedragen. Maar goed, allereerst zullen we het pand daarvoor beschikbar moeten hebben. Het pand staat nu te koop voor 275.000 euro. Het is mogelijk dat er een private partij is die het wil financieren, maar wie weet zijn er nog andere constructies mogelijk. In de enquête worden ook suggesties gedaan om het beheer te koppelen aan de Schakel. Daarmee wordt voorkomen dat het een concurrent wordt voor het gemeenschapshuis. Dat willen de mensen nadrukkelijk niet, zo lezen we in de reacties.