Varkensinvasie markeert start LOG

Plan megastallen wekt beroering
 
ED 7 januari 2010
Inwoners van Hulsel, Netersel en Bladel hebben verontrust gereageerd op de plannen voor de bouw van veertien varkensstallen op een aaneengesloten perceel tussen de Bladelsedijk en de Hoef. De stallenbouw komen uit de koker van Van de Sande projectontwikkeling BV uit Lage Mierde.
Al op 7 december 2007 diende hij een Startnotitie in als eerste stap in een procedure die moet leiden tot het opstellen van een Milieu-effectrapportage (MER) voor de vestiging van twee veehouderijen en een mestvergistingsinstallatie. Om dit plan mogelijk te maken kocht Van de Sande een agrarisch bedrijf met omliggende gronden op van een stoppende varkenshouder. In het plan worden de huidige stallen gesloopt en wordt het bedrijf in tweeën gesplitst om zo een maximale bebouwing te kunnen creëren.
De stallenbouw bleef lang buiten beeld van omwonenden,  maar een kopie uit de MER op het publicatiebord bij de Hulselse kerk wekte onlangs de nodige beroering.
In het plan van de ondernemer wordt de bestaande inrichting aan de Bladelsedijk 8 in Hulsel omgebouwd naar een gesloten varkenshouderij met 1560 zeugen en 11.000 vleesvarkens. De dieren worden hier gehuisvest in zes nieuwe stallen.
Op het tweede deel van het plan komen 1180 zeugen en 10.000 vleesvarkens, verdeeld over acht stallen.
Het maximale bouwblok in het LOG is drie hectare, dit wordt met twee maal deze hoeveelheid optimaal benut. Omdat er een samenhang is tussen de twee bedrijven is er  een gezamenlijke Startnotitie ingediend . De twee bedrijven gaan gebruik maken van één mestvergistingsinstallatie.
De MER kan op dit moment nog niet afgerond worden omdat het bestemmingsplan en het ontwikkelplan van het LOG nog niet definitief zijn vastgesteld.
 
Arie van Gerwen van het burgerinitiatief Hulsel-Bladel-Netersel-Lage Mierde hekelt de creativiteit van dit soort ondernemers. “Het lijkt erop alsof zij meer creativiteit hebben dan er aan regels opgesteld kan worden. Een agrarisch bedrijf mag maar voor drie hectare bebouwd zijn, dus wordt het gewoon in tweeën gesplitst.”
Van Gerwen rekent voor dat er met dit plan inclusie de biggen zo’n 33.000 varkens dicht opeen komen. “Als er dan een uitbraak van MRSA komt zijn we echt jarig.”
Als het aan de Hulselnaar en de anderen van het burgerinitiatief ligt worden de plannen pas verder uitgewerkt als onderzoek aan kan tonen dat er geen risico’ s zijn voor omwonenden. “Het is een relatief dicht bevolkt gebied, dit soort concentraties moeten we hier niet willen. Dit past eerder op een industrieterrein. We hebben het dan nog niet over de infrastructuur, wie gaat de uitbreiding en het toenemende  onderhoud aan de wegen betalen?”
De leden van het burgerinitiatief berekenden eerder dat er dagelijks minstens 138 verkeersbewegingen bijkomen als het LOG ingevuld wordt. “Het gaat bij zo’n grote bedrijven om enorme vrachtwagens,” schat van Gerwen in. “In Bladel maken ze zich nu al zorgen om het doortrekken van een stukje randweg. Als daar dit verkeer dan ook nog overheen moet…”
De leden van het burgerinitiatief stuurden afgelopen week een eigen enquête naar alle politieke partijen in de gemeentes Bladel en Reusel-De Mierden. “Er wordt binnenkort gestemd, de uitslag van de verkiezingen kan in deze gemeenten wel eens afhangen van de LOG-standpunten,’ voorspelt Van Gerwen.