Veel te beleven in het Beleven

 ED mei 2015

 Reusel- Het Beleven is een gebied, dat in 2008 door het Brabants landschap tot nieuw natuurgebied aangelegd werd. Gelegen aan de straat met dezelfde naam, een zijstraat van de Turnhoutseweg, daar waar Reusel in het westen de Belgische grens raakt.  Het gebied is de oorsprong van de beek de Belevensche loop en heeft een oppervlakte van zo’n 96 hectare. Een deel daarvan was landbouwgrond, dat weer terug werd gegeven aan de natuur.

Daar waar ooit gras- en maislanden waren, liggen nu twee grote waterpartijen met daaromheen veel bloemrijke grassen. Volgens vogelkenners is deze combinatie een belangrijke oorzaak dat er in relatief korte tijd een grote biodiversiteit kon ontstaan. Vanaf 2008 werden er al veel verschillende vogels waargenomen, maar ook het plantenleven tiert er welig. Zo  is de klokjesgentiaan hier te vinden. Ook is er al de levendbarende hagedis  gespot. Natuurkenners wijten de relatief snelle ommezwaai aan de unieke combinatie van de vennen met het open gebied daaromheen. Trekvogels kunnen het gebied makkelijk vinden en eenden en ganzen kunnen zich zonder beperking tegoed doen aan de grassen die er groeien. Door de over de grens gelegen Hoge Vijvers in Arendonk en het Zwartven in Hooge Mierde, is er bovendien een schakeling tussen gebieden, wat de totale natuurontwikkeling ten goede komt. Om de vruchtbaar geworden landbouwgronden af te graven, moest 120.000 m3 zand afgevoerd worden. De weidevogels zoals Kievit en de grutto kregen door de verandering vrijwel meteen gezelschap van soorten als de Wulp, fuut, kleine plevier en slobeend. Maar de echte vogelaars ontdekten er nog tientallen nieuwe soorten meer.

Vanaf een bankje bij een vlonder, is er een bijzondere ontmoetingsplek voor natuurliefhebbers. Maar ook de gewone fietser of wandelaar wordt hier getroffen door de indrukken van dit bijzondere gebied. En door de stilte.De plek is in korte tijd uitgegroeid tot een ontmoetingsplek waar een opa met zijn kleinkinderen, de vogelaar ontmoet die met zijn camera in de aanslag staat.

Vijf natuurliefhebbers van beide zijden van de grens kwamen op deze plek in gesprek met elkaar en samen legden ze hun waarnemingen van dieren in en rond het Beleven op een rij. Ze kwamen daarbij tot zo’n 170 verschillende soorten, die ze met hun camera vastgelegd hadden. In 2013 hielden ze een dia presentatie met een keur van de foto’s die ze ieder voor zich maakten.

De gemiddelde wandelaar zal niet direct alle 170 diersoorten waarnemen maar wandelend via de zandpaden rond de vennen, kom je aan de achterzijde bij een kijkhut. Daar kun je de libellen en de eenden spotten, in het najaar ook de kraanvogel.Diverse soorten eenden dobberen op het water en een groep ganzen strijkt neer op het grasland tussen de twee vennen in. De ontwerpers van het gebied hebben oog gehad voor detail, lijkt ook de geelgors te denken die vanuit de bremstruiken van zich laat horen.Het gebied is vrij toegankelijk, parkeren kan bij de vlonder bij het grootste van de twee vennen.