Vergroening langs de Raamsloop 

April 2018

 

Het grootste deel van het slootwater dat vanuit de gemeenten Reusel-De Mierden en Hilvarenbeek zijn weg vindt naar de grotere rivieren, voert via de Raamsloop en De Reusel. De ruimte direct langs deze riviertjes is belangrijk gebied om de biodiversiteit van de natuur in stand te houden. Met de aankoop van een lange strook grond aan het begin van het riviertje De Raamsloop, zet de gemeente Reusel-De Mierden een belangrijke stap voorwaarts om een ecologische verbindingszone tussen de Bladelse bossen en natuurgebied De Utrecht te creëren.

Met het aanleggen van deze zone wordt de oorspronkelijke functie van ook het eerste deel van de Raamsloop hersteld. Het doel is om, grenzend aan het bedrijventerrein in Bladel, de natuurwaarden te versterken en de biodiversiteit te vergroten.

De inrichtingsplannen voor dit stuk nieuwe natuur, ontwikkeld in samenwerking met het Waterschap de Dommel, zijn inmiddels klaar. Nu de aankoop van de grond een feit is kan gestart worden met de inrichting. Er wordt geprobeerd om nog dit jaar het plan te realiseren, de voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang.

De groenzone bestaat momenteel uit een houtwal van voornamelijk volwassen eiken en dichte ondergroei. De maatregelen bestaan in hooflijnen uit het aanbrengen van meer structuur en variatie door de randen te kappen en een mantelzoom vegetatie in te richten. Daarnaast worden er natuurvriendelijke oevers en poelen in gericht. Na het inzaaien van een bloemrijk mengsel worden specifieke zaden ingebracht. Samen met het aanbrengen van bes- en bloemdragende bosplantsoen en bomen wordt een enorme diversiteit gecreëerd, waar alle soorten profiteren.