Atletiek blijft leven in Hilvarenbeek

 viert zilver

Hilverbode juni 2011

Het verhaal over de marathon die Loek van Tiggelen in 1980 van zijn vriend Henk Mangnus cadeau kreeg is al vele malen beschreven. Dat het de basis zou zijn voor de latere atletiekvereniging Achil’87 klinkt als een sprookje. Maar aan sportpark De Roodloop is toch echt een atletiekvereniging thuis en ook al staat het oprichten van de club niet als één datum in de boeken: vijfentwintig jaar is zilver en dat moet gevierd worden.

 

De club heeft nu zo’n 240 actieve leden. Dat zijn wel allemaal senioren omdat de jeugdafdeling niet levensvatbaar bleek.

Het maakt het hardlopen in Hilvarenbeek niet minder populair. Er blijven instromers voor de start to run groepen en de Marathon beleeft in september van dit jaar zijn tweeëndertigste editie.


Frans van Hees Op de foto rechtsachteraan in zijn eigen typische loopstijl)  is een van de Beekse hardlopers van het eerste uur. Hij kan verhalen over de beginperiode van atletiek in Hilvarenbeek omdat hij ook een van de mannen van het eerste uur is.

‘In feite begon het met <I>spel zonder Grenzen<I> waar we met een Beeks team aan deelnamen. Van hieruit ontstond een bosloop die regelmatig terugkeerde. Later werd dit overgenomen door de volleybalvereniging en later weer door de korfbalclub tot <I>Hilkoloop<I> omgedoopt.  Hier kwamen wij Bekenaren in aanraking met hardlopen en hier werd de kiem gelegd voor de atletiek in dit dorp.’

Als van Hees vertelt dan passeren weer de eerste marathons waar hij zelf ook een aantal malen aan de start stond.

‘Het allereerste jaar was 1980 en het was meer een ludiek gebeuren. Wij wilden daarna met een groepje méér gaan trainen en sloten ons voor de trainingskilometers zelfs aan bij AVR in Reusel. Mannen als Jack van de Sande, Jan de Bruijn, Gerard Abrahams, en Gerard van der Heijden. Dit groepje was er ook bij toen we rond 1985 bij elkaar kwamen om een eigen club op te richten.’

 Gezondheid

 Opmerkelijk in de beginjaren tachtig was het negatieve advies van de huisartsen om deel te nemen. tweeënveertig kilometer zou onmenselijk zwaar zijn!. Enkele jaren later liepen enkele van de huisartsen zelf hun marathons mee.

Op 14 oktober 1985 was de oprichtingsvergadering van de vereniging, bijeengeroepen door Henk Mangnus. Met Janus Kluitmans, Ans Mastenbroek, Alice Otte en Johan Veerwater bracht Mangnus een eerste bestuur bij elkaar. Probleem was op dat moment nog erkenning van de bond omdat de naam Achil al elders in benamingen voor kwam.

Over de naamgeving weet Marlou van Oevelen, de huidige PR-vrouw, nog wel iets te melden.

‘De Atletiekbond keurde keer op keer de naam Achil af maar uiteindelijk kwam het idee om er <I>Achil ‘87<I> van te maken. Door dit uitstel is er overigens niet één harde datum voor de oprichting van de club’.

 

@T:Jubileum

 Maar wat de datum ook is: gefeest zal er worden en wel in het weekend van 18 juni. Op zaterdag 18 juni maken de leden een opmerkelijk <I>uitstapje<I>: ze gaan zich richten op de cultuur van Hilvarenbeek. Met een cultuurmarathon gaan ze alle Beekse musea langs en er wordt zelfs een heuse cultuurkwis aan gekoppeld.

Later die dag is er van 17.00-18.30 uur een receptie voor iedereen die Achil’87 een warm hart toedraagt. De feestavond die daarop volgt beloofd meer dan gezellig te worden, de gezelligheid die de club al jarenlang uitstraalt.

Ella van Melis, de kersverse voorzitter ziet de huidige vereniging als een goede afspiegeling van de maatschappij. ‘Mensen willen gezond met hun lichaam bezig zijn en zoeken het gezamenlijke zonder zich al te sterk te hoeven binden. We zien daardoor tal van training groepjes die in grotere en kleinere verbanden trainen. Meestal wordt er vertrokken vanaf het sportpark maar dat kan net zo goed het bosgebied bij de trimbaan zijn. Er is in de loop der jaren minder focus komen liggen op het wedstrijdgebeuren.’

Van Melis vindt het niet vreemd dat het niet lukt om de jeugdafdeling overeind te houden. ‘Ook dat is een tijdsgeest. Het vraagt om veel betrokkenheid van ouders en als de jeugd afhaakt heb je weinig middelen om ze terug te halen.’

 

Atletiek en Hilvarenbeek. Torenloop, oudejaarsloop en marathon. Er is ook de ontbijtloop en de korte mouwenloop waar het niet gaat om de snelste tijd maar om de tijd die je vooraf op geeft. Op woensdagavond is het mooie clubgebouw op de Roodloop open en wordt er bij-gebuurt. Over het gezamenlijk trainen of over de marathon die je wil lopen. Achillopers, maakten furore tot over de grenzen, van talenten als Maikel van Eekelen en ooit Robert de Brouwer tot de ultralopers.

Was het dan toch een <I>spel zonder grenzen<I>?

 

foto: Achil-atleten aan de start met o.a. Nelly de Brouwer, Jack Naus, Piet Smolders en Bernadette Paymans

 

@2F:De trimmers van nu zoeken de gezelligheid van het samen sporten op