Hilverbode januari 2011

Teleurstelling alom

Vrijwilligers betreuren sluiten brandweerpost

De Mierden - Het nieuws dat de brandweerpost in Lage Mierde wordt gesloten is daar als een bom ingeslagen. Vanuit het oogpunt van bezuinigingen werd de optie tot sluiting eerder wel genoemd maar de vrijwilligers hadden er alle vertrouwen in dat ze aan de norm konden blijven voldoen. Vanuit de korpsleiding werd daar anders tegenaan gekeken.De manschappen kwamen een dag na de onheilstijding verslagen bij elkaar maar ze blijven strijdbaar. Net zo strijdbaar als bij elke uitruk.

 ’Wij voelen ons aan alle kanten tegen gewerkt,’ verwoord brandweervrijwilliger Marjan Jansen het gevoel van de manschappen. ‘Natuurlijk wisten we dat we met zestien brandweerlieden en een commandant aan de ondergrens zitten. We werden echter tegengewerkt bij de werving van nieuwe vrijwilligers. Zo was er een vacature voor buitendienst medewerker bij de gemeente Reusel-De Mierden. Wij hebben de dringende aanbeveling gedaan iemand aan te stellen met een brandweerachtergrond, er waren ook minstens zes reacties van brandweerlieden. Dan wordt er toch iemand van buitenaf aangesteld.’

 Tankauto

 Vanuit de korpsleiding worden cijfers aangedragen die de sluiting moeten onderbouwen, de aangedragen cijfers worden door de manschappen echter niet onderkend. Jansen daarover: ‘Het lijkt een vooropgezet plan waarbij vooral de tankautospuit van Lage Mierde de inzet is. In Reusel is dit vervoermiddel aan vervanging toe, die van Lage Mierde is nog in goede staat. Als de post Lage Mierde opgeheven wordt hoeft het voertuig in Reusel niet vervangen te worden, dat is logisch. Niet het gebrek aan vrijwilligers maar wel gewoon een centenkwestie dus. Op een gegeven moment hadden we zelf drie nieuwe vrijwilligers aangedragen, toen werd er moeilijk gedaan over de opleidingskosten. Moeten wij als vrijwilligers zelf campagne voeren voor werving van nieuwe collega’s terwijl we ons alleen maar tegen gewerkt voelen?’

Een ander punt van orde vinden de manschappen de opkomst regels bij een uitruk. Voordat een auto uit mag rukken moeten er zes personen aanwezig zijn. Maar wàt als er maar vijf zijn? Het is iets wat overdag voor kan komen. Om die reden wordt sinds enige tijd standaard de post Reusel ingeschakeld, ook als er in Lage Mierde een calamiteit is. Jansen daarover: ‘Vaak is dat onzin en kan de actie best vanuit Lage Mierde alleen plaats vinden. We hebben dat aangedragen en kregen te horen dat het uitgezocht wordt. We wachten nog op het antwoord.’

De brandweer van Lage Mierde. Manschappen voelen zich overvallen door een plan dat ze zelf nog niet gezien hebben. Ze werden bijgepraat door de gemeentesecretaris daar waar ze hun commandant verwachtten. Er was een persbericht vanuit de gemeente Reusel-De Mierden waarin gemeld wordt dat vanuit de post Lage Mierde overdag geen uitruk plaats kan vinden vanwege het gebrek aan manschappen. Bij nadere analyse zou het gaan om <I>de angst dat er in de toekomst geen manschappen zijn<I> zeggen de manschappen daar zelf over. Een klein verschil dat verstrekkende gevolgen kan hebben.

Waarnemend burgmeester José van Gorp wil voordat het definitieve besluit valt nog wel serieus naar de mening van de gemeenteraad en de O.R. luisteren. Omdat het om een zogenaamde gedelegeerde bevoegdheid van het college gaat zullen burgemeester en wethouders uiteindelijk het echte besluit moeten nemen.

Maandag 24 januari is er in de Brede School van Lage Mierde een informatie bijeenkomst. De bijeenkomst begint om 20.00 uur.