Piet Peijs zijn waardering voor vogels

 december 2017

Reuselnaar Piet Peijs (56) kreeg gisteren (donderdag 7-12) uit handen van wethouder Peter van de Noort de Vrijwilligersspeld 2017 opgespeld. Hij kreeg de speld voor zijn tomeloze inzet voor de natuur in het algemeen en de weidevogels in het bijzonder. Al van jongsaf trok hij met zijn vader de natuur in en zo’n twintig jaar terug richtte hij een vereniging op om de vogels te beschermen: Natuur en (weide) vogelvereniging Reusel-De Mierden. Maar ondanks zijn speld weet hij dat zijn strijd nog niet gestreden. “Door de terugloop van insecten hebben de vogels het erg moeilijk,” stelt hij vast. “Er moet meer leven in de bovenste grondlaag komen, dat is de enige kans om de vogel diversiteit te behouden” voorspelt hij.

Piet Peijs wil graag zijn kennis en ervaring van de natuur overbrengen op de jeugd

Op dit moment is de vereniging bezig om lespakketten op te stellen voor de Reuselse jeugd. Vanuit de overtuiging dat de toekomst met de jeugd gered kan worden, wordt er ingestoken om spelenderwijs kennis op te doen en het overbrengen van ervaring.