Kunnen vrouwen koning worden?

Weekbladen 2005

Het Sacramentsgilde in HUlsel hadden ze de primeur kunnen hebben: vrouwen die schieten op de koningsvogel in de hoop tot koning gekroond te worden.

Helaas voor de dames moesten ze het bij deze editie nog afleggen tegen een van de mannen: Het was Piet Smolders die de macht greep en de dames nog een poos in de wachtkamer zette.