Wat ging er mis in de kerk? Een Analyse.

 augustus 2015

 

De parochiefusies en kerksluitingen zorgen voor veel gespreksstof. Dat was altijd al zo, maar de laatste twee jaar is dat flink toegenomen. Vanuit het Bisdom wordt er naar gestreefd om de kerken in balans te krijgen, maar daarmee wordt vooral de balans van de centen bedoeld. De inkomsten moeten parallel lopen met de uitgaven. Met een vergrijzing en terugloop van kerkgangers loopt ook de kerkbijdrage van de parochianen terug. De kerkgebouwen zijn vaak honderden jaren oud en vergen veel onderhoud, je hoeft geen econoom te zijn om te becijferen dat dit in de toekomst voor problemen kan zorgen.

Tot zover is het nog te volgen.

De strategie vanuit Den Bosch is om parochies samen te voegen en een aantal kerkgebouwen te sluiten waardoor de overgebleven parochies en kerken levensvatbaar blijven.

Het is voor velen moeilijk te verkroppen, maar nog steeds te volgen.

Naast deze harde kant van de zaak speelt er ook de inhoud, ofwel de geloofsbeleving. In Reusel-De Mierden weten ze daar alles van. Om de transformatie van parochie samenvoeging en kerksluiting uit te voeren, stelde Bisschop Hurkmans een nieuwe pastoor aan, die dit vorm moest geven: Karel van Roosmalen. Wim Wouters, geliefd pastoor in de Mierden deed een stapje terug en voegde zich weer bij de broeders van zijn Orde. Per 1 januari 2014 werd van Roosmalen de pastoor over de nieuwe parochie, die in vier dorpen kerken had.

De ontwikkelingen volgden elkaar snel op.

De kerken in Hulsel en Lage Mierde gingen als eerste dicht, maar tegelijk werd een harde lijn ingevoerd. De kerk terug naar hoe het ooit bedoeld was. Maar bedoeld voor wie?

Het nieuwe beleid zou nog in het gedachtengoed van de vorige Paus kunnen passen, de Duitser Ratzinger die als paus Benedictus bekend werd wilde de kerk weer terug naar eenvoud en bezinning. Zijn opvolger Jorge Mario Bergoglio, ofwel Paus Franciscus, sloeg weer een heel ander pad in: meer begrip en verzoening.

De vraag rijst nu of de lijn in Reusel-De Mierden niet op het spoor van Ratzinger is blijven hangen?

Bisschop Hurkmans wijst er in een persoonlijke reactie op hoe moeilijk het is om aan pastoors te komen. Daar heeft hij een punt. Een pastoor bezweert het celibaat, is niet getrouwd en heeft geen relatie. Daar schrikt de doorsnee Nederlander wel van terug. Waar dat celibaat toe leidt weten we inmiddels ook, maar dat is een ander verhaal.

Hurkmans zat met de kwestie dat hij in een nieuwe parochie een pastoor zocht die keuzes durfde te maken. Aan de andere kant zat hij met een pastoor die in zijn parochie in Waalwijk door de kerkgangers de deur was gewezen. Hurkmans hoopte op een positieve match, het resultaat is stilaan bekend.

De koren Klein Akoord (Lage Mierde) en Music to Move (Hulsel) werden als eersten buiten gezet. Vervolgens werden de pijlen gericht op de leken die als vrijwilligers de avondwaken verzorgden. Mannen als Jack Naus in Lage Mierde en Frans Wouters in Hooge Mierde. Samen met hen nog vele anderen, die enorm hun best deden om met respect elk afscheid een persoonlijk tintje te geven.

Daar is in de nieuwe strategie geen ruimte meer voor.

Een dierbaar lied of muziekstuk? Het mag alleen als het op een speciale lijst staat. Veel gelovigen die afscheid nemen zijn op zoek naar datgene wat hun dierbare boeide. Vaak is dat muziek die niet op het lijstje staat. Het gevolg was dat steeds meer afscheidsdiensten buiten de kerk om gehouden worden.

Maar niet alleen muziek die niet ‘klopt’ gaat in de ban, ook vele vrijwilligers, van de pastoorsmeid in Reusel tot de avondwake voorgangers. Omdat er met de zittende parochiebesturen niet tot overeenstemming kon worden gekomen met de nieuwe parochie, werden de oude parochies per decreet opgeheven!

“Er is teveel toegelaten,” zegt Van roosmalen in een reactie.

Toegegeven, Van Roosmalen is altijd bereid om zijn kant van de zaak toe te lichten.

Hij ziet de gang van zaken als een rechtstreeks gevolg van het naleven van de kerkelijke wetten en hij wil er persoonlijk voor zorgen dat er terug wordt gekeerd naar de oorsprong van de kerk en de dienst.

Maar welke oorsprong?

Intussen lijkt het er op dat de kerkbanken nog harder leegstromen dan voorheen. Het alternatief om eigen diensten te gaan houden in gemeenschapshuizen kan op meer bijval rekenen, zo bleek bij een eerste viering tijdens de laatste kerst.

Zaterdag 5 september is daar het vervolg van. Om 19.30 uur is dan een volgende viering in De Ster in Lage Mierde. Een viering om te vieren, met elkaar en met muziek.