D’n Bolle akker binnenkort open

Wat kan d’n Bolle Akker voor Vessem betekenen?

Wat kunnen de Vessemnaren voor D’n Bolle Akker betekenen?

 

Vaesheimerbode deel 5(slot) september 2010

 

 

Aan de Flinkert wordt al enige tijd gewerkt aan woonzorgboerderij D’n Bolle Akker. De bouw vordert gestaag en als alles volgens planning verloopt zullen op 1 november aanstaande de deuren geopend worden voor de bewoners. In een serie artikelen keken we al vooruit naar de start, in deze laatste bijdrage kijken we wat u als Vessemnaar kunt betekenen voor dit project.

 

Toen Rob van Brunschot op 1 november als ‘boer’  op D’n  Bolle Akker begon krabde hij zich even achter zijn oren: waar moet ik beginnen. Hij heeft als taak om de boerderij in te gaan richten en de dagbesteding op te gaan zetten. Dagbesteding wil in dit geval zeggen: de boerderij activiteiten gaan organiseren.

Om te beginnen stonden we op 22 augustus op de jaarmarkt in Vessem waar we de bezoekers konden informeren. Er meldden zich daar al een aantal vrijwilligers aan die op een of andere manier hun bijdrage willen gaan leveren.

Met enkele vrijwilligers is Rob daarna aan de slag gegaan om het eerste werk uit te voeren. Het afrasteren en inzaaien van de weide, het inkopen van werkmateriaal en het plaatsen van de meubels.Als op 1 november de bewoners komen is dit alles al voorbereid.

Mocht u  bij het lezen van dit stuk denken: daar wil ik ook iets in betekenen, dan kan dat. Primair wordt de zorg en begeleiding van de beide doelgroepen (ouderen en mensen met een verstandelijke beperking) uitgevoerd door beroepskrachten, waarvan er een deel uit Vessem komen. Daarnaast is er de mogelijkheid voor vrijwilligers om een bijdrage te leveren. Dit kan op velerlei gebied, van hulp bij de maaltijden bij de ouderen of ondersteuning bij de dagactiviteiten. Mocht u hier belangstelling voor hebben dan kunt u voor meer informatie terecht bij Jose Bakbier, Heike 6 telefoon 0497-591451. Als uw belangstelling dan echt gewekt is kunt u zich aanmelden bij een van de projectleiders (Harrie en Anita). Er komt dan een gesprek over wat er mogelijk is en op welke wijze het vrijwilligerswerk uitgevoerd kan worden. Ook is het mogelijk om langs komen om eens een kijkje te nemen in en rond de gebouwen aan de Flinkert. In de ontmoetingsruimte daar (het gebouw met de rode pannen) is Rob van Brunschot degene die de dagactiviteiten aanstuurt, hij kan de aanmeldingen voor vrijwilligers ook doorgeleiden.

 

Rob van Brunschot

 

We hopen binnenkort onze eigen website in de lucht te hebben waar u meer informatie op kunt vinden maar hier wordt nog aan gewerkt.

Contacten

Als we vanaf 1 september operationeel zijn is er de mogelijkheid om de mensen op D’n Bolle Akker te ontmoeten of om soms gebruik te maken van de ruimtes die daar zijn. Wij waren reeds in gesprek met de besturen van diverse verenigingen, de komende tijd zullen wij dit verder oppakken.

De nieuwe medewerkers leerden elkaar kennen door samen te werken aan een eenmalig kunstproject

 

We gaan ervan uit dat we met D’n Bolle Akker een voorziening hebben waar primair de bewoners een mooi thuis hebben en waar ze hun dag op zinvolle wijze door kunnen brengen. Daarnaast zijn we een onderdeel van Vessem en willen we graag integreren in het Vessemse. Dat willen we graag in goed overleg doen met de andere inwoners. Het spreekt voor zich dat het tijd vergt om onze voorziening op te zetten en regulier te laten draaien. Om nu alvast te laten zien wat er precies gebouwd en ingericht is hebben we een extra openstalling voor alle Vessemnaren (29 okt 14.00-16.00 u) Hierover kunt u elders in dit blad meer lezen.

Onze eerste echte open dag is op 19 maart volgend jaar, een dag na de officiële opening.

Wij hopen dat de Vessemnaren D’n Bolle Akker ook een warm hart toe gaan dragen. De gebouwen die er zijn gekomen vormen nog maar het begin van het project. De mensen die er komen wonen (waaronder diverse Vessemnaren zelf) en de organisatie van het wonen en dagbesteding zorgen voor een mooi geheel. Een plekje om gezellig te verblijven en om oud te worden.

Mocht u naar aanleiding van deze artikelen over D’n Bolle Akker vragen hebben? U kunt dan contact opnemen met de projectleiders:

Anita vanAsperdt: 06-33346835   Anita.van.asperdt@sintjoriszorg.nl

Harrie Wenting: 06-29075343 h.wenting@lunetzorg.nl

Boerin Marieke met knuistje de pony