Pancratius geeft zijn schatten nog niet prijs

 

ED oktober 2013
 

Hoogeloon –  Als het aan de parochianen van Pancratius ligt is de parochiele fusie tussen vijf parochies nog geen gelopen koers. Bij een bijeenkomst in D’n Aanloop waarbij de ruimte tot de laatste stoel bezet was, gingen de gelovigen de discussie aan met de stuurgroep, die de fusie voorbereid.

“In Hoogeloon hebben we altijd een welgevulde kas gehad, daarom begrijpen we maar al te goed dat anderen ons erbij willen hebben,” zegt Hendrik Beerens. Hij stak met vier anderen de koppen bij elkaar om een vuist tegen de fusie te maken. Op zijn weg komt hij in ieder geval pastoor Jozef tegen, die niet verder komt dan te betuigen dat het om de lithurgie gaat en nergens anders om.

In de podiumzaal van D’n Aanloop in Hoogeloon stonden woensdag de spotlights een keer niet op het hoofdpodium gericht. “De kerk dat zijn wij toch, de parochianen?” vroeg een van de aanwezigen zich af.

Toch is dat een misvatting, zegt Dirk Bullens, secretaris van de pastorale eenheid. “Alles in Hoogeloon is al eigendom van het bisdom. Wij moeten niet de pretentie hebben dat dit anders ligt.”

Bullens scherpte met zijn woorden de discussie eerder aan dan dat de partijen er dichter mee bij elkaar kwamen. “Beperk de fusie desnoods tot een parochiele eenheid maar laat ons onze kerk behouden,” pleitte Beerens nog maar eens.

foto: Bisschop Hurkmans op bezoek in de Kempen.

Reacties van aanwezigen die ooit vanuit hun eigen kerk begraven willen worden, tonen aan hoe gevoelig het ligt in Hoogeloon. Het jongerenkoor Tolat dat al 45 jaar liederen zong in de kerk, kreeg te horen dat ze er een verjaardagspartij van maken, hun aanwezigheid wordt niet langer op prijs gesteld.

Maar het tij lijkt niet te keren en de fusie gaat in 1 januari in met een startviering in de hoofdkerk te Bladel op 12 januari 2014.

Bij de gratie Gods mag het kerkgebouw van Pancratius nog vijf jaar open blijven, op voorwaarde dat er nog een pastoor te vinden is om een dienst te leiden en het kerkbezoek niet terug loopt. Of het de parochianen aanspoort om hun kerkbijdrage aan het bisdom af te blijven dragen is te betwijfelen.

Hendrik Beerens hoopt dat de gedachte van de huidige Paus daarom maar snel tot in Hoogeloon door moet dringen: ‘de kerk dat zijn de mensen zelf’. De vraag hoe de nieuwe parochie moet gaan heten is voor hem dan ook een inkopper: geen Petrus en Paulus of Isidorus maar: Franciscus. Maar net als met de fusie, heeft de bisscop ook hier het laatste woord. Dit zint de Hoogeloners niet en met een toezegging dat de stuurgroep nog eens in Den Bosch op audientie gaat, kan nog even het glas gezamenlijk geheven worden.