Groot nieuws voor deze website!!!!

Verhalen uit de Kempen opgenomen in archief Koninklijke Nederlandse bibliotheek

oktober 2017

De website VerhalenuitdeKempen.nl draagt bij aan het kulturele erfgoed van de Kempen. Het is voor de Nedeerlandse bibliotheek aanleiding om deze website te archiveren in de Nederlandse bibliotheek.

Onderstaand het eerste deel van het bericht waarin het besluit staat.

 


In het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw website archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de website en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):
http://www.verhalenuitdekempen.nl/


Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote 'omloopsnelheid' het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als 'digitaal erfgoed' het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.