Bolle Akker komt eraan

Deel 1 Vaesheimerbode april 2010

Werken op D’n Bolle Akker

 

Aan de Flinkert wordt al enige tijd gewerkt aan woonzorgboerderij D’n Bolle Akker. De bouw vordert gestaag en als alles volgens planning verloopt zullen in de loop van dit jaar de deuren geopend worden. In een serie artikelen in dit blad willen we de inwoners van Vessem informeren over de voortgang. Wat gebeurt er achter de bouwhekken en achter de schermen? Wie zijn de toekomstige bewoners en op welke wijze kunnen Vessemnaren iets betekenen in of voor dit project?

 

 

Het meest in het oog springend is de functie van een ‘boer’ al heeft die hier de officiële benaming van ‘cliëntbegeleider dagbesteding’. Samen met de begeleiders van de VG woningen geeft hij de dagbesteding vorm (VG staat voor verstandelijk gehandicapt).

Maar werken op D’n Bolle Akker is veel meer dan de dagbesteding alleen. In de vijf woongebouwen vindt verzorging en huishoudelijke zorg plaats. In elk van de woningen werkt in de ochtend een huishoudelijke dienst die ook de was doet. Ook de voorbereiding voor de maaltijden zit in dit takenpakket, soms samen met de cliënten. De overige begeleiders en verzorgers moeten allereerst zorgen (de naam zegt het al) voor de ADL zaken van de cliënten. Natuurlijk is er in de 24 uur van elk etmaal veel meer te verzorgen, het gaat dan ook om welbevinden en begeleiden bij activiteiten.

De PG cliënten (bewoners met een indicatie voor Psycho-geriatrie) worden vooral door de eigen medewerkers in de woningen begeleidt bij die activiteiten en sporadisch in de buitenruimte van de boerderij. Bij de (VG) ligt dat net omgekeerd.

Er komen mensen in verschillende deskundigheidsniveaus, de werving voor medewerkers van de PG clienten loopt via: Anita van Asperdt (Anita.van.asperdt@sintjoriszorg.nl) , de werving voor dagbesteding en VG clienten via Harrie Wenting (h.wenting@lunetzorg.nl)

De werving zal vóór 1 september afgerond worden om op 1 november te kunnen starten.

 

Fotos: de medewerkers bereiden zich voor op hun taak op D'n Bolle Akker