Wim van der Donk wil met boeren en burgers aan tafel.

‘Graag met Chinese delegatie terug’.

 ED mei 2013

Reusel-De Mierden – Burgemeester Harrie Tuerlings van Reusel-De Mierden bracht boeren en burgers samen aan tafel om te praten over de intensieve veehouderij. In november schoof toenmalig Koningin Beatrix aan, nu wil ook Commissaris van de Koningin Wim van der Donk meepraten.

Bij zijn werkbezoek aan Reusel-De Mierden,  dat hij gisteren (woensdag 22 mei) aflegde, had de Commissaris vooral aandacht voor de kleinste kern van Reusel-De Mierden: Hulsel.

Maar de enige school ligt er onder de opheffingsnorm en net dit dorp heeft de grootste varkensdichtheid per inwoner. Op elke Hulselnaar zijn er 85 varkens en er liggen plannen om dit te verdubbelen.

“Deze plannen hoeven de leefbaarheid niet in de weg te staan als mensen maar met elkaar in gesprek blijven,” zegt Van der Donk hierover. “Als je niet naar elkaars argumenten wil luisteren kunnen spanningen oplopen en daar koopt niemand wat voor. Omdat deze gesprekken hier in deze gemeente al lopen wil ik graag een keer aanschuiven.”

In Hulsel zag Van der Donk ook de IDOP projecten die met veel ondersteuning vanuit de burgers opgezet zijn. Zo werd er een natuurspeeltuin aangelegd en bouwden vrijwilligers de fundamenten van een eeuwenoude kerk weer op. “Hier gaat het om,” zegt hij. “Als een gemeenschap zoals Hulsel dit zelf mee oppakt heeft het de grootste kans van slagen. Dan komt het met die leefbaarheid ook wel goed.”

Wim van der Donk, die eerder al zijn agrarische interesse liet blijken bij het bezoek aan de Reuselse  aardappelboer Jacob van den Borne, bezocht ook ploegfabriek Imants. Het Reuselse bedrijf oriënteert zich op de Chinese markt nu de Chinezen massaal aan de aardappelen willen en daarvoor hun grond moeten bewerken.

“Ik heb begrepen dat het moeizaam verloopt om de eerste contacten daar te leggen en uit te bouwen,” zegt hij. “Ik wil daarom kijken of ik iets voor hen kan betekenen. Mocht ik komende tijd een Chinese delegatie op bezoek krijgen dan wil ik met hen terug komen naar Reusel om de mogelijkheden van dit bedrijf te tonen.”

De Commissaris ziet nog veel kansen voor Kleine kernen. “Elk van de Kempische kleine kernen ligt op redelijke afstand van de stad. Het zijn prettige plaatsen om te wonen en overal liggen mogelijkheden om te bouwen. Hierdoor blijft het aantrekkelijk om er te leven en dan komt het met de plaatselijke voetbalclub ook wel goed.”