Titel

Steun voor HMVV jeugd
Schenking van Gilde aan voetballers

december 2022Op het eerste oog hebben gilde en voetbal weinig met elkaar te maken, maar sinds afgelopen week in Hooge Mierde wat meer. Nadat in de afgelopen zomer ruim 116 mensen aanschoven voor het dorpsdiner van het Jorisgilde Hooge Mierde, bleef er nog een batig saldo in kas. De Gildebroeders en – zusters schonken afgelopen week een cheque van 500 euro aan de jeugd van HMVV.
De voetballertjes van HMVV kunnen door deze ondersteuning weer de juiste uitrusting en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. En binnen het gilde weten ze maar al te goed: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hierdoor kon Gilde Koning Bernhard Joosten met een gerust hart kijken naar het in ontvangstnemen van het bedrag door jeugdleider Rob van Eekert. In de toekomst wil het Jorisgilde ook graag blijven bestaan, maar daarvoor hebben ze af en toe wel nieuwe aanwas nodig. Met deze overhandiging kijkt de jeugd weer een stuk positiever tegen het gilde aan, waardoor het met de potentiële leden vast wel goed komt.