Diessen 1650 wordt mogelijk Diessen 1651
Veel activiteiten jaar doorgeschoven

Mei 2020

De onthulling van het toegangsbord de Romeinse krijger, door Burgemeester Weijs samen met zijn echtgenote, Emille Gimbrere en een lid van Jong Nederland.

Op welke akker de veldslag precies plaats vond is nooit duidelijk geworden, maar de archieven laten er geen onduidelijkheid over bestaan. Precies 1650 jaar geleden deden de Romein een (succesvolle) poging om de Saksen als oorspronkelijke bewoners terug te drijven. De slag bij Diosna, het huidige Diessen, ging de boeken in en legde hierdoor een kiem voor een nieuwe samenleving in het gebied van Diessen en directe omgeving. De Romeinen, die bij Hoogeloon hun troepen hadden gelegerd, waren geen zachtzinnig volkje want ondanks de belofte van een vrije aftocht, slachtten ze hun tegenstanders genadeloos af.
Genadeloos is ook de vijand die ons nu bedreigt en die er voor zorgt dat de veldslag pas na 1651 jaar verder herdacht zal worden.
De voormalige gemeente Diessen bestaat 1650 jaar, dat verandert niet, maar de viering van dat feit staat wel op een laag pitje, zegt Leon van Bijsterveldt van de organisatie. Bij het nieuwjaarsconcert van de harmonie was iedereen nog erg enthousiast en stonden er zo’n zestig activiteiten op stapel. De activiteiten zouden voorbereid en uitgevoerd worden door de verschillende verenigingen, maar omdat het merendeel gepland was voor de maanden april-mei-juni valt dat allemaal in het water en zullen ze  door moeten schuiven, misschien wel naar 2021.
Of dat ook geldt voor het jubileumweekend dat een week na de kermis, in het weekend van 11, 12 en 13 september, gepland was op de Gildeweide is ook nog onduidelijk. “Mocht het verantwoord zijn om het door te laten gaan dan overwegen we dat nog,” zegt Van Bijsterveldt. “Maar het spreekt voor zich dat wij de richtlijnen met grote belangstelling volgen en er uiteraard naar handelen.”
Door het uitstellen van de festiviteiten zal het geplande afsluitende vuurwerk mogelijk het karakter krijgen van een nieuw begin. Zo krijgt de herdenking van de veldslag een tweede kans. “Laten we hopen dat het nu beter afloopt met de veldslag onder de naam Corona waar we nu mee te maken hebben,” kijkt van Bijsterveldt vooruit.
De Diessenaren, maar net zo goed de inwoners van Haghorst en Baarschot, hadden in deze periode hun kofferbakverkoop willen doen, het jeugdvakantiewerk voorbereiden en de Romeinse spelen houden. De organisatie van Diessen 1650 overlegd nu maandelijks op gepaste afstand met elkaar over het vervolg, het is voor hen nog onzeker of en hoe het verder zal gaan verlopen.
Hierdoor blijft de Romeinse krijger bij de toegang tot Diessen nog een jaar langer staan en blijven de bont gekleurde vlaggen die Ton Derks ontwierp nog een jaar langer wapperen.
Ook in Diessen, Haghorst en Baarschot hebben ze net als de rest van Nederland even  iets anders aan hun hoofd dan feest vieren. De herinnering aan het vorige feest (Diessen 1625) blijven hierdoor nog iets langer in het collectieve geheugen. Dat de drie kerkdorpen al meer dan twintig jaar geen zelfstandige gemeente meer zijn doet daar niets aan af. Wat dat betreft lijken de inwoners van Diessen Haghorst en Baarschot een klein beetje op mensen uit het Gallische dorpje van Asterix en Obelix. Die trokken zich ook nooit iets aan van wat de Romeinen wilden bereiken en bleven gewoon hun eigen gevoel en overtuiging houden.