Wie wil er wonen in oude sigarenfabriek?


Augustus 2021


Pal langs kerk en kerkhof in het centrum van Lage Mierde staat al jaren een bijzonder gebouw te verpieteren. De glorietijd van het gebouw ligt al ruim honderd jaar terug, toen er zo’n honderd werknemers schouder aan schouder stonden in de oude sigarenfabriek Jamayca Cigar Works. In de volksmond was het ’t sigarenfabriekske van Maas, naar de oprichter Hendrikus Maas. Toen zijn kleinzoon enkele jaren terug overleed, kwam er een verkoopbord voor het raam, maar terwijl het pand steeds verder verzakte meldde zich maar geen koper. Maar nu is het bord ‘te koop’ weg en zijn er veranderingen op til.
Een duif fladdert uit een gapend gat dat ontstaan is door ingezakte pannen. De wind blaast enkele bladeren langs de afgebladderde kozijnen en zwart plastic onttrekt het pand deels aan het oog vanaf de Draaiboom. Maar aan de zijde van het kerkhof is het pand beter te zien. In en rond het gebouw dat maar liefst vier huisnummers telt (1-3-5-7) is het al net zo’n dooie boel als op het kerkhof ernaast.
Hulselnaar Henricus Maas had in 1898 een vooruitziende blik toen hij in Lage Mierde de nieuwe vestiging van zijn sigarenfabriek bouwde. Het was een periode dat de sigarenindustrie in de Kempen booming business was. Terwijl zijn vrouw er nog een winkeltje had, bekommerde Maas zich met zijn zonen om de sigaren. Naast de fabriek was er nog een tabakskerverij waar pijp- en pruimtabak werd geproduceerd.
De fabriek floreerde, maar met de crisis in 1930 kwam er de klad in, waarna de sigarenindustrie steeds verder verdween. Het pand bleef woonhuis van de familie Maas met eerst Chef, een van de zonen dan Henricus e4n later diens zoon Jan. Maar ook die had niet het eeuwige leven en de zonen van Jan zagen er verder geen brood in.
Dat zag wel Reuselnaar Patrick Coppens, die zich meldde als gegadigde en die er weer iets fraais van wil maken. Hij laat weten er mooie plannen te hebben, maar meldt ook dat hij bij de gemeente nog geen groen licht heeft.
,,Het lijkt mij mooi om bij het uiterlijk en de uitstraling van het pand weer terug te gaan naar vroeger, naar de oorspronkelijke vorm van de sigarenfabriek,” weet hij te vertellen. ,,Door meerdere wooneenheden in dat pand te realiseren kunnen veel Lage Mierdenaren er een unieke woonplek krijgen, dat kan voor zowel jong als oud. “
Vanuit de gemeente Reusel-De Mierden laat een woordvoerder weten dat er vooraf niet wordt bepaald hoeveel wooneenheden er op zo’n plek mogelijk zijn. Wel zijn er randvoorwaarden, zoals de maatschappelijke meerwaarde en moet het ruimtelijk bij de omgeving passen. Ook moet er sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat voor de toekomstige bewoners.”
Coppens heeft nu een principeverzoek bij de gemeente ingediend om te komen tot een herontwikkeling, maar hij heeft al vernomen dat hij met vertraging rekening moet houden, gezien de stormloop op ontwikkelvragen bij de gemeente. Hij praat ook met de gemeente over hoe deze herontwikkeling er mogelijk uit kan komen te zien. Hoeveel woningen er dan uiteindelijk komen, is volgens hem nog niet te zeggen.