Opnieuw samenvoegen met horeca onderzocht
Basisschool Hulsel op de schop

November 2022Het gebouw van de Clemensschool in Hulsel is dringend aan een opknapbeurt toe en er is zelfs het woord vervanging gevallen. De gemeente Reusel-De Mierden, verantwoordelijk voor de huisvesting van de school, liet eerder al onderzoek doen naar de haalbaarheid van opknappen of nieuwbouw op dezelfde plek of elders. Maar nu gaat er nog een derde scenario uitgewerkt worden: het scenario waarbij de school weer onderdeel wordt van MFA Het Drieske. Is het een revolutionair idee of is het nieuwe wijn in oude zakken?
In de tweede helft van de vorige eeuw veranderde het Brabantse platteland van een boerensamenleving naar een dientstverlenende samenleving. Ook in Hulsel, het kleinste dorp van de Achtzaligheden en ook de kleinste van de gemeente HoLaHu ontkwam niet aan die veranderingen. Toen eind jaren zeventig zowel de (enige) horeca én de school gedateerd waren, kwam er een revolutionair idee om niet alleen een stap voorwaarts te maken, maar er meteen een voorbeeldfunctie van te maken. School en horeca samenbrengen in één gebouw met gezamenlijk beheer. Daarbij konden nog vele andere functies onder hetzelfde dak toegevoegd worden van dokterspost tot bankgebouw. Bij de opening in 1980 scheen de zon en er werd lovend over de eerste MFA van De Kempen gesproken en geschreven.
Kort leven
Maar helaas was de praktijk weerbarstiger dan het op papier geleken had. Voor het beheer werd een oud Hulselnaar aangetrokken die naast zijn horeca-ervaring een benaderbaar centraal punt kon vervullen. Maar de samenwerking liep al vrij snel mank. De schoolkinderen die hun speelplek hadden aan de zijde waar ook het caféterras was, leverde bijzondere ontmoetingen op, maar niet die ontmoetingen waar ouders op zaten te wachten. Bij de jaarlijkse kermis of een feestje in de zaal mochten de kinderen in de klas meegenieten van het geluid en dan waren er ook nog tal van kleine ergernissen over beheer en samenwerking. Het leidde er in 1994 toe dat er afscheid van elkaar genomen werd. De horeca ging verder als Het Drieske en de schoolkinderen kregen aan de achterzijde een nieuwe ingang naar hun school.
Maar de tijd schrijdt voort, net als het inzicht. Er kwamen op meer plekken multifunctionele accommodaties en doorgaans werkt het concept wel. Zo trok de gemeente Bladel onlangs stevig de knip voor een nieuwe MFA in Hapert, waar de schoolkinderen nu ook onder hetzelfde dak zitten als de horeca. Ook in Lage Mierde vormt gemeenschapshuis De Ster één geheel met de basisschool.
In Hulsel zijn de inwoners, daar vertegenwoordigt door de Dorpsraad, benieuwd naar het vervolg. De wens om (weer) een voorziening te hebben waar vele functies samen komen leeft breed in het dorp.
Benieuwd is ook Simon Lavrijsen, de huidige eigenaar van horeca Het Drieske die het geheel enkele jaren terug kocht. Hij wacht nog op het eerste initiatief om met hem in gesprek te gaan en hoort intussen de ontwikkelingen enkel van de straat.
NB: vanuit de gemeente wordt dit laatste niet herkend, de vraag is dan: wie is er aan het jokken????