Nieuwe appartementen in Fratershuis
Opvang statushouders Reusel-De Mierden gaat nieuwe fase in

Oktober 2021

De wethouders Maarten Maas (L) en Peter vd Noort (R) kijken met Chris Theuws van de Zaligheden naar het fratershuis

Met de toestroom van Afghaanse vluchtelingen is de huisvesting van vluchtelingen en statushouders op dit moment weer een actuele kwestie. In Reusel-De Mierden werden de afgelopen jaren dertig (alleenstaande) statushouders opgevangen op één locatie: het voormalige Fratershuis aan de Groeneweg. Nu dat gebouw een nieuwe bestemming krijgt gaat de opvang van de doelgroep weer plaats vinden in de wijk.
“De samenleving in de dorpen van Reusel-De Mierden is er wel kleurrijker op geworden,” zegt de Lage Mierdse wethouder Maarten Maas. “Van de dertig statushouders bleven er zestien in de gemeente wonen en doordat die ook nog vrouw en kinderen over lieten komen hebben wij als gemeente onze bijdrage ruimschoots geleverd.”
“In 2016 hadden we een behoorlijke achterstand in de huisvesting voor deze groep en door de ontwikkelingen in Syrië kwam er nog een grotere toestroom op ons af,” blikt de Hooge Mierdse wethouder Peter van de Noort terug. ”In totaal ging het om 27 plekken die we moesten vullen, daarom waren de dertig plaatsen in het Fratershuis voor ons een cadeautje. Aanvankelijk waren er de nodige bedenkingen om dertig alleenstaanden uit ook nog meerdere culturen bij elkaar te huisvesten,” weet Van de Noort nog. “Dat leverde ook wel de nodige strubbelingen op want elke vluchteling heeft zijn eigen achtergrond, zijn eigen trauma’s en zijn eigen cultuur. Dat gaat lang niet altijd goed onderling.” Maar nadat de bewoners er kwamen, stroomden de hulpgoederen toe en meldden zich de nodige vrijwilligers. Vluchtelingenwerk en later de Lumensgroep werden betrokken bij de opvang en begeleiding.
Het voormalige Fratershuis aan de Groeneweg werd zo’n vijftig jaar terug gebouwd naar de inzichten van de Goirlese architect Bedaux. Het gebouw kreeg door zijn vorm en uitstraling een eigen karakter en nadat de gemeente Reusel-De Mierden het om die reden op de monumentenlijst plaatste was het duidelijk: dit gebouw mag niet verloren gaan.
Maar woningstichting De Zaligheden die inmiddels eigenaar van het gebouw was, zocht naar mogelijkheden voor de toekomst. Sloop was geen optie meer, maar met een tijdelijke invulling voor statushouders kon iedereen leven.
Met de verhuizing van de laatste statushouders – er woonden zowel Syriërs, Eritreeërs als Afghanen- is de weg nu vrij voor de herontwikkeling van het pand
“Bij de herontwikkeling van het pand wordt weer het originele architectenbureau van Jos Bedaux betrokken. De Zaligheden heeft het gebouw verkocht aan een private partij die er acht koopappartementen in gaat realiseren. Daarnaast bouwt de woningstichting zelf 23 huurappartementen (in twee bouwlagen) in de tuin, waarna het geheel aansluiting kan vinden met het te ontwikkelen centrumplan..