School Hulsel weer even uit de brand
Eerst opknappen, later mogelijk nieuwbouw

Oktober 2023Het dak lekt en de lucht is moeilijk te verversen. Maar toch is het schoolklimaat in Hulsel dusdanig goed dat het basisonderwijs er toekomstbestendig is. De gemeenteraad gaf onlangs akkoord om nu de nodige herstel en reparatiewerkzaamheden uit te voeren, om over enkele jaren tot nieuwbouw over te gaan.
De Clemensschool in Hulsel is van oudsher een van de kleinere scholen in de omgeving. Kleinere scholen liggen vaak onder een vergrootglas omdat er in Nederland al scholen opgeheven zijn als het leerlingenaantal onder een vastgesteld minimum komt. De Hulselse Clemensschool heeft al jaar en dag combinatieklassen, maar dit ging nooit ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. Ruim tien jaar terug was er qua aantal leerlingen een dieptepunt met zo’n vijftig leerlingen, maar de laatste jaren schommelt dit weer rond de zeventig.
Het verleden van de Clemensschool ligt niet op de huidige plek aan de Huisacker, maar aan de Kerkweg. Die straat had ook Schoolweg geheten kunnen hebben, want zowel kerk als school die daar in het verleden waren zijn er nu weg.
In 1980 werd de basisschool onderdeel van multifunctioneel centrum Het Drieske, een voorloper van alle brede scholen en MFA’s die er daarna nog zouden komen in De Kempen en daarbuiten. Maar hoe hoog de verwachtingen ook waren, de samenwerking in één gebouw pakte in Hulsel niet goed uit en de basisschool kwam weer op eigen benen. Nu er gesproken wordt over opknappen en zelfs nieuwbouw, is de roep om weer samen te gaan met het Drieske nog niet verstomd, maar door de eigendomsconstructie van het café ligt dat wel gecompliceerd, beseft ook verantwoordelijk wethouder Maarten Maas.
Daarom is hij verheugd dat de Raad nu de knip trekt voor het opknappen (een kleine twee ton zodat het gebouw er weer zes of zeven jaar tegen kan), maar daarmee is het verhaal voor de langere termijn nog niet ten einde. De inwoners die vorige week door de wethouder bijgepraat werden over de stand van zaken zullen ook beseffen dat er voor nieuwbouw in de toekomst kansen liggen, maar ook zorgen. Een school moet passen in de omgeving en de omgeving, zoals de verkeerssituatie, moet er op ingericht worden. Omdat Hulsel niet al te groot is en er maar beperkt ruimte voor nieuwbouw is, zal dat nog het nodige puzzelwerk opleveren.
De Clemensschool Hulsel is onderdeel van Kempenkind die in de Kempen het onderwijs op meerdere scholen coördineert. Bestuurder Maaike Jacobs van Kempenkind is blij dat op korte termijn het grootste leed geleden is voor wat betreft het achterstallige onderhoud.
Ook de dorpsraad, die de situatie en de plannen nauwgezet volgt, is tevreden over het besluit om nu op te gaan knappen, maar ze blijven de zaak wel volgen om ook te weten dat nieuwbouw er in de toekomst echt komt.