Geen ballet in de Schakel
Nieuwe beheerder trekt zich op laatste moment terug


Oktober 2022

In 2016 nam Jan Smolders het beheer van de Schakel over. Nu, precies zes jaar later is het gemeenschapshuis weer stuurloos.

Het afscheid dat Jan Smolders als beheerder van De Schakel in Hooge Mierde in gedachten had, werd afgelopen weekend overschaduwd door het terugtreden van zijn beoogd opvolger. Het bestuur van het gemeenschapshuis zoekt nu naarstig naar een oplossing.
1 Oktober was op voorhand een speciale datum voor Jan Smolders. Het was niet alleen precies zes jaar terug dat hij de sleutels van De Schakel in handen kreeg om het beheer te gaan voeren, het was ook de dag die hij in gedachten had voor zijn afscheid. Na een uitgebreide zoektocht had het bestuur een opvolger gevonden, een persoon die de hele maand september al warmdraaide om alles naadloos over te gaan nemen.
Maar het liep even anders.
Het telefoontje dat bestuursvoorzitter Mark Smolders op 30 september kreeg viel hem rauw op zijn dak. Net op het moment dat hij meende alles geregeld te hebben, meldde beoogd opvolger Bladelnaar Joost Gribling zich af. Hij zag toch te veel op tegen de aanstaande klus. De voormalige balletdanser had nog niet al te veel horecaervaring, maar dit verwachtte hij te kunnen compenseren met een goede interactie met het publiek. Mark Smolders riep meteen het bestuur bijeen om zich over de situatie te beraden, mede omdat verder doorgaan van Jan Smolders geen optie was. Deze heeft afgelopen zondag zijn afscheid ook gewoon gevierd en volgt de ontwikkelingen nu van een afstand. Met een goed gevulde agenda in De Schakel leek een goed beheer van levensbelang. Zo staat er aankomend weekend de musical PROOST op de rol en staan er de komende tijd de nodige voorstellingen van t Schouw op de planning. Dit zijn de voorstellingen die overgenomen werden van de Reuselse Kei vanwege de aanstaande nieuwbouw daar.
“Een nieuwe beheerder vinden vergt wel enige tijd,” meldt Mark Smolders. “We hebben bij de eerdere procedure al gemerkt dat de kandidaten niet in de rij staan.”
Voor komende week gaat de tap in het gemeenschapshuis dicht en krijgen de verenigingen een eigen sleutel voor de zaal. Daarnaast hoopt het bestuur op korte termijn een tijdelijke oplossing te kunnen presenteren, daarbij wordt gedacht om met meerdere personen de bar open te houden om voor de continuïteit te kunnen zorgen.
Mark Smolders neemt zich voor om komende week verder met zijn bestuur te overleggen hoe de situatie structureel opgelost kan worden, eventuele kandidaten als beheerder kunnen zich bij hem melden.